Vracení DPH v rámci EU

Krok

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Je zobrazena stručná odpověď. Podrobnosti zobrazíte kliknutím na "úplná odpověď".

Na titulní straně Daňového portálu www.daneelektronicky.cz klikněte na odkaz: "VRÁCENÍ DPH V RÁMCI EU", poté zvolte možnost "Datovou schránkou" a klikněte na "Přihlásit". Dále vyberte jednu z metod přihlášení a zadejte odpovídající údaje. Na stránce "Souhlasím s předáním informace o datové schránce a uživateli" klikněte na "ANO". Následně dojde k úspěšnému přihlášení do aplikace Vrácení DPH v rámci EU.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

V aplikaci Vracení DPH v rámci EU lze při vyplňování formuláře "Žádost o vrácení DPH/Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu" kopírovat informace o dodavateli. Konkrétně jde o položky "stát registrace", "příjmení fyzické osoby / obchodní jméno právnické osoby", "jméno fyzické osoby" a položky určené k vyplnění adresy dodavatele. Má-li žádost obsahovat více řádků se stejným dodavatelem, uvedené položky stačí vyplnit pouze v prvním z řádků, v nichž je uveden tentýž dodavatel.

V případě, že je nutné vyplnit další řádek se stejným dodavatelem, přidejte nový řádek kliknutím na ikonu se symbolem plus v dolní části stránky. V novém řádku nejprve vyplňte položku "identifikační číslo pro DPH / daňové registrační číslo". Následně klikněte na tlačítko "Dodavatel". V informacích o dodavateli, které se zobrazí, budou vyplněny údaje odpovídající prvnímu z řádků, v nichž je uveden tentýž dodavatel.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Zobrazení chybového hlášení po přihlášení do aplikace Vracení DPH v rámci EU, může mít několik příčin. Prvně je třeba vyplnit "Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech" (Správce daně zřídí přístup do aplikace do patnácti dnů ode dne podání žádosti). Případně byl pro přihlášení do aplikace Vracení DPH v rámci EU vybrán jiný certifikát/ověřená identita podatele, než ten, který byl použit pro podepsání formuláře "Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech". Pro přihlášení do aplikace Vracení DPH v rámci EU je nutné použít stejný kvalifikovaný certifikát, resp. stejnou ověřenou identitu podatele, který byl použit pro podepsání formuláře "Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech".
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Možnost přihlašování pomocí ověřené identity podatele je určena pro osoby, které vystupují vůči použité Datové schránce pouze v roli "oprávněná osoba", "likvidátor", "opatrovník" nebo "nucený správce".".

Zobrazená chyba znamená, že přihlašující se uživatel nemá dostatečné oprávnění k přihlášení do aplikace Vrácení DPH v rámci EU. Jedná se o chybové hlášení, které začíná identifikátorem "P" nebo "A" a pokračuje číselnou hodnotou chyby. Písmeno "P" značí, že se jedná o roli "pověřená osoba", která nespadá ani do jedné z výše uvedených rolí. Písmeno "A" značí, že se jedná o roli "Administrátor", která také nespadá ani do jedné z výše uvedených rolí (kategorií).

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Deset důležitých dotazů a stručných odpovědí o aplikaci Vracení DPH v rámci EU (VAT) zobrazíte kliknutím na odkaz "celý článek".
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Přístup do aplikace "Vrácení DPH v rámci EU" (VAT) získáte vyplněním a odesláním "Žádosti o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech", která bude vyřízena do 15 dnů. Na základě udělení přístupu se pomocí ZAREP nebo ověřenou identitou podatele, přihlásíte do aplikace. Do aplikace VAT se může pomocí ověřené identity podatele přihlásit pouze osoba, která vůči použité Datové schránce vystupuje v roli "oprávněná osoba", "likvidátor", "opatrovník" nebo "nucený správce".
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Na titulní straně Daňového portálu www.daneelektronicky.cz klikněte na odkaz "VRACENÍ DPH V RÁMCI EU" a dále pak na odkaz: "Vracení DPH v rámci EU". Vyberte přihlášení Kvalifikovaným certifikátem a klikněte na "Vybrat certifikát".

Pokud pro přihlášení do aplikace Vracení DPH v rámci EU používáte certifikát z datového úložiště Windows (pouze Internet Explorer), stačí na stránce pro výběr certifikátu vybrat automaticky zobrazený, požadovaný, certifikát. Výběr provedete kliknutím do "kolečka" u jména certifikátu. Následně klikněte na tlačítko "Potvrdit".

V případě přihlášení pomocí souboru s certifikátem (PFX nebo P12) klikněte nejprve na tlačítko "Vybrat" kdy vyberte certifikát z umístění v počítači a zadáte heslo k certifikátu. Dále klikněte na tlačítko "Kontrola" a pokračujte "Potvrdit". Na stránce pro přihlášení do aplikace Vracení DPH v rámci EU zadejte ZNOVU heslo k souboru s certifikátem a klikněte na tlačítko "Přihlásit". 

úplná odpověď

Kontaktní formulář


*povinné údaje

**soubory o maximální velikosti 3MB (dohromady) s příponou jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, txt, xml, zip

Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslané pouze na vědomí.

Po přihlášení do aplikace "Vracení DPH v rámci EU" klikněte na odkaz "Vracení DPH". Pro zobrazení formuláře žádosti, klikněte na zobrazené stránce, na odkaz "Nová žádost o vrácení DPH".

Žádost je možné vyplnit přímo v aplikaci, popř. je možné načíst XML soubor, vytvořený pomocí některého ze SW třetích stran. XML soubor musí odpovídat zveřejněnému tvaru a struktuře. Při odesílání žádosti již není nutné opatřit podání uznávaným elektronickým podpisem.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Informace o podaných žádostech jsou k dispozici po přihlášení do aplikace "Vracení DPH v rámci EU". Odkaz na přehled podaných žádostí naleznete na stránce "Úvodní stránka aplikace pro Vrácení DPH plátcům v jiných členských státech".
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Pokud velikost příloh, vložených do žádosti o vrácení DPH, přesáhne 5MB, doporučujeme přiložit do žádosti přílohy (kopie dokladů) "na větší částky" a ostatní přílohy zaslat jiným způsobem do členského státu vracení.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat