Ověření konfigurace počítače

Krok

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Je zobrazena stručná odpověď. Podrobnosti zobrazíte kliknutím na "úplná odpověď".

Před započetím prací na Daňovém portálu, doporučujeme provést test nastavení vašeho počítače. Test zjistí konfigurační parametry počítače potřebné k vyhodnocení jeho vhodnosti a dostatečnosti pro funkce Daňového portálu.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Všechny aktuální elektronické formuláře jsou k dispozici v aplikaci EPO2. V aplikaci EPO2 není použití formuláře operačním systémem omezeno.

V aplikaci EPO1 jsou podporována prostředí, na kterých je aplikace vyvíjena a testována.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Všechny aktuální elektronické formuláře jsou k dispozici v aplikaci EPO2. Pro vyplnění a odeslání formulářů podání v aplikaci EPO2 je možné použít běžné WWW prohlížeče.

Problém může nastat pouze v případě použití ZAREP ze souboru PFX, resp. P12. V tomto případě je možné použít pouze ten prohlížeč, který podporuje aplikaci JAVA, popř. Internet Explorer, který umožňuje podepsání podání, popř. přihlášení do aplikace také pomocí ZAREP z datového úložiště Windows. Pro použití ZAREP ze souboru PFX, resp. P12 není v současné době možné použít prohlížeč Google Chrome, popř. Microsoft Edge.

K vyplnění formulářů podání aplikace EPO1 lze použít prohlížeč Internet Explorer 32bit verze 9, 10 a 11.           

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Položka číslo 3 v kontrole nastavení počítače pro EPO1 oznamuje uživateli, zda je použitý prohlížeč Internetu kompatibilní s aplikací EPO1.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Aplikace Daňového portálu používají pro komunikaci mezi prohlížečem na počítači uživatele a serverem soubory cookies. Pro práci v aplikacích Daňového portálu je třeba v použitém prohlížeči ukládání cookies povolit.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Aplikace EPO2 vyskakovací (Pop-up) okna nepoužívá.

Pro práci s aplikací EPO1 je třeba nastavit blokování Pop-up oken v aplikaci Internet Exploreru.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Doporučené, minimální rozlišení obrazovky, pro práci v aplikacích Daňového portálu je 1024x768 obrazových bodů.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

V případě, že v aplikacích Daňového portálu pracujete se ZAREP uloženým v souboru PFX, resp. P12, je třeba na PC, v použitém prohlížeči nainstalovat aplikaci JAVA.

Aktuální verzi aplikace Java lze získat na stránce: www.java.com (Stránky a instalace jsou v anglickém jazyce.)

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Nastavení paměti Java se provádí pouze v případě nastavení pro aplikaci EPO1. Zpracování elektronických příloh je paměťově náročné a k jejich zpracování je třeba příslušné množství paměti (aby bylo možné s datovou zprávou na počítači pracovat a také přijmout a zpracovat potvrzení o podání datové zprávy). Hodnota limitu pro e-přílohy je proto závislá na paměti, kterou na lokálním počítači přidělíte Javě (jde o parametr prostředí Java).

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Uvedené nastavení se týká pouze ověření konfigurace pro aplikaci EPO1. Všechny aktuální elektronické formuláře jsou k dispozici v aplikaci EPO2.

Nastavení kešování Java je nutné pro správnou funkci aplikace Java, ve formulářích aplikace EPO1.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

 AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) je obecné označení pro technologie vývoje interaktivních webových aplikací, které mění obsah svých stránek bez nutnosti jejich znovunačítání. Na rozdíl od klasických webových aplikací poskytují uživatelsky příjemnější prostředí, ale vyžadují použití moderních webových prohlížečů.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Download (stažení) souboru znamená, že si nějaký soubor (program, textový dokument apod.) nahrajete z Internetu na Váš počítač.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Upload (odeslání) souboru znamená, že nějaký soubor (program, textový dokument apod.) nahrajete z Vašeho počítače na Internet.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

V případě práce v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu, ve formulářích označených EPO1, pomocí prohlížeče Internet Explorer v operačním systému Windows 7 a novější, může dojít k problému s kryptovací knihovnou. Toto může souviset s instalací knihovny Capicom.dll. Nabídka k její instalaci se zobrazuje při kontrole nastavení počítače či při vstupu do formuláře aplikace EPO1. Instalaci knihovny CapiCom je nutné provést pouze v případě, že bude podání (EPO1 formuláře) podepisováno pomocí ZAREP z datového úložiště Windows.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Pro správnou funkci elektronického podepisování formulářů v aplikaci EPO2, popř. pro přihlášení do aplikací Daňového portálu určených pro autorizované uživatele, je nutné (v případě použití ZAREP uloženého v datovém úložišti Windows) nainstalovat na daném PC ActiveX prvek CryptSignX.
Tento krok vyžaduje přihlášení uživatele, který má administrátorská práva.

Pokud se prvek CryptSignX nenabídne k instalaci na stránkách Daňového portálu (např. na stránce ověření konfigurace) automaticky, je možné jej instalovat manuálně. Pro manuální instalaci prvku CryptSignX je možné použít soubor, který uložíte pomocí odkazu: Stažení ActiveX prvku CryptSignX

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Pokud je u této volby indikována chyba (Ne), proveďte instalaci ActiveX prvku CryptSignX dle návodu 14. Povolena knihovna pro podpis (CryptSignX) - formuláře EPO2. V případě, že se problém nadále opakuje, pak se obraťte na ePodporu. Možnost "nás kontaktovat" se nachází pod tímto článkem.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Zobrazená hodnota určuje rozdíl nastaveného data a času na PC a přislušném aplikačním serveru.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Pro práci v aplikacích Daňového portálu je třeba mít v použitém prohlížeči nainstalován kořenový certifikát certifikační autority, která je vydavatelem SSL certifikátů Daňového portálu. Kořenový certifikát slouží pro ověření platnosti použitých SSL certifikátů, pro šifrovanou komunikaci mezi uživatelem a serverem Daňového portálu. Vydavatelem SSL certifikátů Daňového portálu je "GeoTrust Extended Validation SHA256 SSL CA".
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

SSL certifikát, kterým se daný server identifikuje uživateli, chrání komunikaci (přenášená data) mezi uživatelem a daným serverem.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

V případě, kdy je v datovém úložišti Windows nainstalován platný kvalifikovaný certifikát, který obsahuje Identifikátor MPSV (IK MPSV), je tento certifikát (v prohlížeči Internet Explorer) zobrazen v ověření konfigurace, u položky číslo 19.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Tato kontrola v ověření konfirgurace informuje, zda jsou v datovém úložišti Windows nainstalovány kořenové certifikáty vydavatele vašeho kvalifikovaného certifikátu. Absence uvedených kořenových certifikátů může způsobovat problémy při použití kvalifikovaného certifikátu pro podepsání podání v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu, popř. při přihlášení do aplikací Daňová informační schránka, Vracení DPH v rámci EU, apod.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Položka číslo 21 v ověření konfigurace se týká pouze operačního systému Windows Vista a prohlížeče Internet Explorer 7 a 8.

V případě použití jiného operačního systému, popř. jiné verze prohlížeče Internet Explorer, je možné tento bod ověření konfigurace ignorovat.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat