EET – Certifikáty

Krok

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Je zobrazena stručná odpověď. Podrobnosti zobrazíte kliknutím na "úplná odpověď".

Pokladní certifikáty jsou vydávány pouze poplatníkům, kterým bylo doručeno rozhodnutí o registraci a přiděleno daňové identifikační číslo. Další podmínkou je založení minimálně jedné provozovny.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, zvolte v menu odkaz "CERTIFIKÁTY“, dále "NOVÝ CERTIFIKÁT“ a vytvořte žádost o certifikát v prohlížeči, popř. nahrajte již připravenou soubor s žádostí o certifikát.

Při generování certifikátu v prohlížeči bude třeba zadat heslo k soukromému klíči certifikátu a odeslat žádost. Následně potvrďte vytvoření exportního souboru (přípona .p12) zadejte zvolené heslo k soukromému klíči certifikátu a exportní soubor stáhněte.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Heslo k certifikátu bylo zvoleno v prvním kroku žádosti o certifikát. Pokud heslo k vytvořenému certifikátu neznáte, pak je třeba vygenerovat certifikát nový. Při vytváření žádosti o certifikát, si heslo dobře zapamatujte, není možné ho dodatečně zjistit, změnit ani odstranit.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

S dotazem, jak nainstalovat certifikát k evidenci tržeb do konkrétního pokladního zařízení, je třeba se obrátit na dodavatele Vašeho pokladního zařízení, případně může být popis instalace certifikátu uveden v návodu k pokladnímu zařízení.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, zvolte v menu odkaz CERTIFIKÁTY a dále SEZNAM CERTIFIKÁTŮ. Klikněte na "Sériové číslo" certifikátu. Po zobrazení informací o certifikátu klikněte na tlačítko ZNEPLATNIT.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat