Seznam okruhů častých dotazů

EET – Evidované tržby

Krok

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Zvolte některý ze zobrazených dotazů.

Na stránce "SOUČTY" ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb jsou k dispozici "Součty údajů o tržbách". Jedná se o agregované údaje (součty tržeb) umožňující náhled na evidovaná data tržeb v systému evidence tržeb podle § 26 zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, (dále jen "ZoET“). Součty tedy představují částku, která je součet všech úspěšně evidovaných tržeb, zaslaných do systému evidence tržeb.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Stránka "TRŽBY" ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb je vstupní stránkou aplikace pro získání detailních údajů o evidovaných tržbách podle § 26 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Po přihlášení do webové aplikace klikněte nahoře v menu na odkaz "TRŽBY“ a dále na tlačítko "+Nová žádost“. Při vytváření žádosti doporučujeme zatrhnout volbu "Záhlaví tabulky" (zvolit možnost "Ano“), a to z důvodu následné lepší orientace ve vytvořeném detailním výpisu.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

S daty, která byla odeslána do systému evidence tržeb, již není možné jakkoliv manipulovat. Nelze tedy data dodatečně upravovat, odstraňovat, apod.

Provést storno určitých tržeb, odesláním záporné/mínusové položky, je ale samozřejmě možné. V systému evidence tržeb pak bude uvedena "chybně evidovaná tržba" a také provedené storno.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Jestliže se po přihlášení do webové aplikaci Elektronická evidence tržeb, v sekci "Součty", zobrazuje " XXX - neevidovaná provozovna" (XXX = číslo), je v některém z vašich pokladních zařízení nastaveno číslo provozovny, které ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb neexistuje. Číslo, které je chybně nastaveno ve vašem pokladním zařízení je shodné s číslem, které je v aplikaci uvedeno před popiskem "neevidovaná provozovna".
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

K prověření problému s evidovanými tržbami, které jsou zobrazovány ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb, je třeba nejprve požádat o vytvoření detailního výpisu údajů o tržbách a to za období, kdy byly zjištěny nesrovnalosti. Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb klikněte nahoře v menu na odkaz "TRŽBY“ a dále na tlačítko "+ Nová žádost“.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat