Seznam okruhů častých dotazů

EET – Certifikáty

Krok

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Zvolte některý ze zobrazených dotazů.

Pokladní certifikáty jsou vydávány pouze poplatníkům, kterým bylo doručeno rozhodnutí o registraci a přiděleno daňové identifikační číslo. Další podmínkou je založení minimálně jedné provozovny.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, zvolte v menu odkaz "CERTIFIKÁTY“, dále "NOVÝ CERTIFIKÁT“ a vytvořte žádost o certifikát v prohlížeči, popř. nahrajte již připravenou soubor s žádostí o certifikát.

Při generování certifikátu v prohlížeči bude třeba zadat heslo k soukromému klíči certifikátu a odeslat žádost. Následně potvrďte vytvoření exportního souboru (přípona .p12) zadejte zvolené heslo k soukromému klíči certifikátu a exportní soubor stáhněte.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Heslo k certifikátu bylo zvoleno v prvním kroku žádosti o certifikát. Pokud heslo k vytvořenému certifikátu neznáte, pak je třeba vygenerovat certifikát nový. Při vytváření žádosti o certifikát, si heslo dobře zapamatujte, není možné ho dodatečně zjistit, změnit ani odstranit.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

S dotazem, jak nainstalovat certifikát k evidenci tržeb do konkrétního pokladního zařízení, je třeba se obrátit na dodavatele Vašeho pokladního zařízení, případně může být popis instalace certifikátu uveden v návodu k pokladnímu zařízení.

Do pokladního zařízení lze nainstalovat pouze platný pokladní certifikát ve formátu .p12.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, zvolte v menu odkaz CERTIFIKÁTY a dále SEZNAM CERTIFIKÁTŮ. Klikněte na "Sériové číslo" certifikátu. Po zobrazení informací o certifikátu klikněte na tlačítko ZNEPLATNIT.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat