10x o uznávaném elektronickém podpisu (ZAREP)

 1. Jaké požadavky musí splňovat uznávaný elektronický podpis použitelný v aplikacích Daňového portálu?
  Musí se jednat o uznávaný elektronický podpis založený na Kvalifikovaném certifikátu, který může, ale nemusí obsahovat Identifikátor MPSV (IK MPSV). Tento identifikátor umožňuje jednoznačnou a neměnnou identifikaci podepisující osoby. Pro vybrané formuláře aplikace EPO je používání ZAREP s IK MPSV povinné. Podrobné informace o uznávaném elektronickém podpisu najdete na stránce Jaké požadavky musí splňovat uznávaný elektronický podpis použitelný v aplikacích Daňového portálu
 2. Kde mohu kvalifikovaný certifikát získat?
  O certifikát je možné požádat u některého ze tří kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářející důvěru. Jedná se o:
  Českou poštu s.p.
  eIdentity, a.s.
  První certifikační autorita, a.s.
 3. Co je to Identifikátor MPSV a k čemu slouží?
  Identifikátor MPSV je neměnným a jednoznačným identifikátorem dané osoby. Slouží tedy k jednoznačné identifikaci odesilatele podání, uživatele autorizovaných aplikací, apod. O uvedení tohoto identifikátoru v certifikátu je nutné požádat příslušného kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářející důvěru, při vystavování kvalifikovaného certifikátu.
 4. Mohu používat certifikát uložený na čipové kartě, popř. USB klíči?
  Ano, certifikát uložený na čipové kartě nebo USB klíči je možné v aplikacích Daňového portálu použít. Tato možnost je dostupná při použití prohlížeče Internet Explorer. Certifikát je třeba nainstalovat do datového úložiště Windows, pomocí ovládacího SW od příslušného kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářející důvěru. V okamžiku podpisu musí být čtečka čipových karet, s vloženou kartou (nebo USB klíč) připojena k PC.
 5. Mohu používat certifikát uložený v souboru?
  Ano, certifikát uložený v souboru je možné v aplikacích Daňového portálu použít. Podmínkou však je instalace aplikace JAVA v daném prohlížeči (prohlížeč musí aplikaci JAVA podporovat). Aplikaci JAVA není možné instalovat do prohlížeče Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera. V uvedených prohlížečích tedy není možné používat soubor s certifikátem. V případě prohlížeče Mozilla Firefox je možné stáhnout a nainstalovat Mozilla Firefox ESR, který aplikaci JAVA podporuje a je tedy možné v tomto prohlížeči použít pro podepsání podání, resp. přihlášení do aplikace soubor PFX nebo P12 s certifikátem. Pro podepsání, resp. přihlášení je možné použít soubor PFX nebo P12, s nastaveným heslem.
 6. Jak a kde získám soubor s certifikátem?
  Certifikát do formátu PFX nebo P12 vygenerujete exportem certifikátu včetně privátního klíče. V průvodci exportem certifikátu nastavte "Vysokou" úroveň zabezpečení a následně zadejte heslo k certifikátu. Postupujte dle pokynů vydavatele certifikátu.
 7. Je třeba instalovat na PC nějaké další certifikáty?
  Ano, pro správnou funkci Vašeho kvalifikovaného certifikátu je nutné provést také instalaci „kořenových certifikátů“ certifikační autority, která vydala váš kvalifikovaný certifikát. Absence kořenových certifikátů způsobuje chyby ověření platnosti certifikátu. Postupujte dle pokynů vydavatele certifikátu.
 8. Jak musím nastavit Internet Explorer pro použití certifikátu z datového úložiště Windows?
  Pokud používáte certifikát z datového úložiště Windows (tedy i v případě uložení certifikátu na čipové kartě nebo USB klíči), pro přihlášení do aplikací Daňového portálu a pro podepsání tzv. EPO2 formulářů, je třeba na daném PC nainstalovat ActiveX prvek CryptSignX. Prvek zajišťuje komunikaci aplikace s certifikátem v datovém úložišti Windows.
 9. Kdy a jak použiji certifikát v aplikacích Daňového portálu?
  Certifikát je možné použít pro vstup do aplikace Daňová informační schránka (DIS) nebo Vracení DPH v rámci EU (VAT) a při podepisování podání v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu (EPO). Konkrétně tedy při vstupu do aplikací nebo po kliknutí na možnost „Odeslání písemnosti“, v menu jednotlivých formulářů aplikace EPO. Na příslušných stránkách (přihlášení/podepsání) klikněte na tlačítko "Vybrat jiný certifikát".
 10. Pokud mám při práci v aplikacích DP technický problém s certifikátem, kam se mohu obrátit?
  Pro řešení technických problémů jsou k dispozici stránky ePodpora. Pokud nenajdete řešení svého problému, je možné se pomocí níže uvedeného odkazu "nás kontaktovat" obrátit s Vašim dotazem na technickou podporu.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat