První přihlášení do webové aplikace EET.

Postup jak se poprvé přihlásit do webové aplikace Elektronická evidence tržeb je následující:

  1. Vstupte na přihlašovací stránku pro Správu údajů evidence tržeb.
  2. Vyplňte "Název uživatele“ – ve tvaru "A“ a "číslo“, např. A1234567 a "Heslo“.
  3. Opište kód z obrázku.
  4. Klikněte na tlačítko "Přihlásit“.
    Captcha - přihlášení do webové aplikace EET
  5. Na nové stránce budete vzhledem k tomu, že se jedná o Vaše první přihlášení, vyzváni ke změně hesla. Do kolonky "Stávající heslo“ zadejte původní obdržené heslo, do kolonky "Nové heslo“ a kolonky "Zopakujte nové heslo“ je třeba zadat nové heslo, které musí z důvodu bezpečnosti splňovat požadované vlastnosti. Heslo musí být minimálně 8 a maximálně 32 znaků dlouhé a musí obsahovat minimálně jedno velké písmeno, jedno malé písmeno a jedno číslo. Povolené znaky jsou písmena (a-z, A-Z), číslice (0-9) a speciální znaky (! # $ % & ( ) * + , - . : = ? @ [ ] _ { | } ~). Heslo nesmí obsahovat diakritiku. Další informace o vlastnostech hesla jsou dostupné na stránce "Nápověda pro vynucenou změnu hesla".
  6. Po zvolení Vašeho nového hesla klikněte na tlačítko "Nastavení nového hesla“ a dále na tlačítko "Pokračovat“, poté dojde k úspěšnému přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb.

Související informace

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat