Obnova hesla pro přihlášení do webové aplikace EET.

V případě, že není možné se pomocí Autentizačních údajů, tedy "Názvu uživatele“ (ve tvaru "A“,"B“,"C", "D“ nebo "E“ a "číslo“, např. A1234567) a hesla přihlásit do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, je možné požádat o změnu hesla pro přihlášení.

POSTUP PRO ZMĚNU HESLA:

 1. Vstupte na přihlašovací stránku pro Správu údajů evidence tržeb.
 2. Klikněte na odkaz "Nemůžete se přihlásit? Zapomněli jste heslo? Požádejte o změnu hesla.“, který je dostupný u tlačítka "Přihlásit“.
 3. Na zobrazené stránce "Zapomenuté heslo“ zadejte:

  Název uživatele – ve tvaru "A“,"B“,"C", "D“ nebo "E“ a "číslo“, např. A1234567
  DIČ/Číslo poplatníka – zadejte DIČ poplatníka (bez prefixu CZ)
  Opište kód z obrázku.
  Klikněte na tlačítko "Zaslat email pro změnu hesla

 4. Z e-mailové adresy "Finanční správa ČR <daneelektronicky@fs.mfcr.cz>“ bude následně doručen e-mail s odkazem pro nastavení nového hesla. E-mail bude odeslán na e-mailovou adresu, která byla uvedena při žádosti o přidělení autentizačních údajů.
 5. Klikněte na URL adresu, která byla doručena prostřednictvím e-mailu.
 6. V prohlížeči Internetu dojde k otevření příslušné stránky. Na stránce znovu, stejně jako v bodu 3., vyplňte "Název uživatele“ a "DIČ/Číslo poplatníka“ (bez prefixu CZ).
 7. Klikněte na tlačítko "Pokračovat“.
 8. Následně je třeba zadat nové heslo, které musí z důvodu bezpečnosti splňovat požadované vlastnosti. Heslo musí být minimálně 8 a maximálně 32 znaků dlouhé a musí obsahovat minimálně jedno velké písmeno, jedno malé písmeno a jedno číslo. Povolené znaky jsou písmena (a-z, A-Z), číslice (0-9) a speciální znaky (! # $ % & ( ) * + , - . : = ? @ [ ] _ { | } ~). Heslo nesmí obsahovat diakritiku. Další informace o vlastnostech hesla jsou dostupné na stránce "Nápověda pro vynucenou změnu hesla":
 9. Po úspěšném provedení nastavení nového hesla, se vraťte na úvodní stránku webové aplikace Elektronická evidence tržeb a přihlaste se do aplikace nově nastaveným heslem.

Jestliže v žádosti o Autentizační údaje nebyla vyplněna e-mailová adresa, nebo byla vyplněna chybně, není nyní možné provést obnovu hesla a bude nutné požádat o nové autentizační údaje.

Související informace


*povinné údaje

**soubory o maximální velikosti 3MB (dohromady) s příponou jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, txt, xml, zip

Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslané pouze na vědomí.