08. Nastavení paměti Java

Nastavení paměti Java se provádí pouze v případě nastavení pro aplikaci EPO1. Zpracování elektronických příloh je paměťově náročné a k jejich zpracování je třeba příslušné množství paměti (aby bylo možné s datovou zprávou na počítači pracovat a také přijmout a zpracovat potvrzení o podání datové zprávy). Hodnota limitu pro e-přílohy je proto závislá na paměti, kterou na lokálním počítači přidělíte Javě (jde o parametr prostředí Java).

Maximální objem e-příloh, v aplikaci EPO 1, je 2000 kB. Skutečný vypočtený limit závisí na nastavení paměti. Pokud je (vypočtený) limit pro e-přílohy pro váš počítač nižší než maximální objem (konkrétně nižší než 80% maxima), zobrazí se u nastavení žlutá značka. To znamená, že můžete e-přílohy normálně používat, nicméně máte limit pro celkový objem e-příloh snížen dle paměti přidělené Javě.

Nastavení limitu pro e-přílohy:

  1. V nabídce Start vyberte Ovládací panely nebo Start -> Nastavení -> Ovládací panely.
  2. Spusťte plug-in Java (dvojím poklikem na ikonku) Java
  3. Klikněte na záložku Java.
  4. Stiskem tlačítka View.
  5. V okně Java Runtime Environment Settings, v záložce "User", na řádku, kde je ve sloupečku "Product" uvedena nejnovější verze aplikace, je možné do sloupečku "Runtime Parameters" dopsat parametry spouštění appletů.

    Do zmíněného sloupečku zadejte hodnotu: -Xmx192m
    Java nastavení parametru                                      
  6. Změny potvrďte a dialog zavřete stisknutím tlačítka OK. Po provedení změny ukončete a znovu spusťte Váš internetový prohlížeč.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat