Kontrola správnosti XML souboru podání EPO

 1. Účel dokumentu
  Tento dokument popisuje postup, kterým lze zkontrolovat správnost vytvořeného XML souboru elektronického podání EPO oproti XML schematu, které definuje požadovanou strukturu dokumentu.
 2. Vstupní požadavky
  Pro ověření, zda XML soubor odpovídá požadované struktuře potřebujeme mít následující:
  - XML soubor, jehož správnost chceme ověřit
  - XML schema - soubor, který definuje jak má struktura vygenerovaného XML souboru vypadat. Tyto schemata jsou rozdílná pro různá elektronická podání a lze je nalézt na Daňovém portálu v sekci Struktury XML. Na začátku stránky popisující strukturu konkrétní písemnosti je tento soubor (s příponou XSD) připraven ke stažení (např. XML schema pro silniční daň se jmenuje dsldp1_epo2.xsd)
  - Přístup na internet
 3. Postup
  1. Spustíme si Internetový prohlížeč a najdeme stránku www.xmlvalidation.com/
  2. Na této stránce nejdříve zadáme XML soubor, jehož správnost chceme zkontrolovat. Soubor můžeme buď nahrát (políčko „or upload it“) nebo zkopírovat jeho obsah do pole "Please copy your XML document in here". Je třeba také zaškrtnout políčko "Validate against external XML schema".

   XML validátor - vyber XML soubor

  3. Stisknout tlačítko „Validate“
  4. Objeví se další obrazovka, kde zadáme soubor obsahující XML schema a stiskneme tlačítko "continue validation".

   XML validátor - vyber XSD

  5. Zobrazí se výsledná stránka, která buď potvrdí, že struktura dokumentu je v pořádku a odpovídá požadavkům

   XML validátor - XML OK

   nebo zobrazí XML dokument a v něm popíše nalezené chyby a vyznačí je červeným křížkem.

   XML validátor - XML obsahuje chyby


*povinné údaje

**soubory o maximální velikosti 3MB (dohromady) s příponou jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, txt, xml, zip

Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslané pouze na vědomí.