10x o Vracení DPH v rámci EU

 1. Kde najdu aplikaci Vracení DPH v rámci EU (VAT)?
  Aplikace je součástí Daňového portálu na adrese www.daneelektronicky.cz
 2. K čemu aplikace VAT slouží?
  Aplikace slouží jako nástroj pro podání žádostí o vrácení daně nebo samostatného prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení do členského státu EU.
 3. Je nutné se někde registrovat pro přístup do aplikace VAT?
  Ano, je nutné vyplnit a elektronicky odeslat formulář "Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech". Žádost najdete v aplikaci EPO, na stránce "Elektronické formuláře".
  Žádost je nutné opatřit uznávaným elektronickým podpisem (dále jen ZAREP) nebo podepsat pomocí "ověřené identity podatele" (Pomocí přihlašovacích údajů do Datové schránky.) Podepsání "žádosti" pomocí ověřené identity podatele je umožněno osobě, která vůči použité Datové Schránce vystupuje v roli "oprávněná osoba", "likvidátor", "opatrovník", "nucený správce", "pověřená osoba" s oprávněním "Posílat zprávy" nebo "administrátor" s oprávněním "Posílat zprávy".
 4. Mohu žádost o přidělení přístupu do aplikace VAT odeslat bez podpisu?
  Ne, zmíněný "formulář" lze odeslat pouze opatřený ZAREP nebo podepsaný ověřenou identitou podatele. Způsob podepsání "formuláře" (ZAREP nebo ověřená identita podatele) pak bude sloužit pro přístup do aplikace. Hlásit se do aplikace pomocí ověřené identity podatele je umožněno pouze osobě, která vůči použité Datové schránce vystupuje v roli "oprávněná osoba", "likvidátor", "opatrovník" nebo "nucený správce".
 5. Jsou někde dostupné informace o vlastnostech použitelného ZAREP?
  Musí se jednat o uznávaný elektronický podpis založený na Kvalifikovaném certifikátu. Více informací najdete na stránce Jaké požadavky musí splňovat uznávaný elektronický podpis použitelný v aplikacích daňového portálu? a také na stránce 10x ZAREP.
 6. Jak dlouho trvá zřízení přístupu do VAT, budu nějak informován?
  Přístup do VAT zřídí místně příslušný FÚ do 15 dnů od odeslání žádosti. O zřízení VAT žadatele informuje místně příslušný FÚ.
 7. Dostanu pro přístup do VAT uživatelské jméno a heslo?
  Ne, do VAT se budete hlásit pomocí ZAREP, resp. ověřenou identitou podatele, který byl použit pro podepsání "žádosti o udělení přístupu do aplikace".
 8. Je možné umožnit přístup do VAT "další" osobě?
  Ano, je však nutné nejprve doručit na místně příslušný FÚ "Plnou moc". Zmocněná osoba následně vyplní a odešle "Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech". Žádost musí být opatřena ZAREP nebo ověřenou identitou podatele zmocněné osoby. Zmocněná osoba musí být zároveň oprávněnou osobou k Datové schránce, která bude použita k ověření identity podatele.
 9. Musím informovat FÚ o změně nebo prodloužení ZAREP?
  Ne, o změně nebo prodloužení ZAREP není třeba FÚ informovat. Identifikátor MPSV obsažený v ZAREP je jednoznačným a neměnným identifikátorem osoby. Při změně nebo prodloužení tedy nedojde ke změně identifikátoru. Přístup do aplikace zůstane zachován.
 10. Pokud mám při práci v aplikaci VAT technický problém, kam se mohu obrátit?
  Pro řešení technických problémů jsou k dispozici stránky ePodpora. Pokud nenajdete řešení svého problému, je možné pomocí níže uvedeného odkazu "nás kontaktovat" se obrátit s Vašim dotazem na technickou podporu.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat