Jak se přihlásím do aplikace Vracení DPH v rámci EU?

Pro využití aplikace "Vracení DPH v rámci EU", je nutné nejprve požádat o přístup do této aplikace. Přístup získáte vyplněním a odesláním formuláře "Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech". Uvedený formulář je k dispozici na stránkách Daňového portálu v aplikaci "Elektronická podání pro finanční správu" (EPO), na stránce: "Elektronické formuláře". V případě, že jste v roli zástupce, odpovídající plné moci musí být doručeny na FÚ daných daňových subjektů ještě před podáním žádosti o přístup. Další informace jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy ČR.

Vyplnění žádosti o přístup do aplikace Vracení DPH v rámci EU

Před vstupem do aplikace EPO, pro vyplnění žádosti, doporučujeme informace:
Systémové požadavky – kontrola nastavení počítače

Odeslání žádosti o přístup do aplikace Vracení DPH v rámci EU

Před odesláním je třeba žádost opatřit uznávaným elektronickým podpisem (dále jen ZAREP) nebo ověřenou identitou podatele. K tomuto úkonu budete automaticky vyzváni aplikací EPO.

Jaké požadavky musí splňovat uznávaný elektronický podpis použitelný v aplikacích Daňového portálu
Jak zjistím, zda kvalifikovaný certifikát obsahuje Identifikátor MPSV?

Přístup do aplikace zřídí správce daně do 15 dnů ode dne podání žádosti.


Přihlášení do aplikace Vracení DPH v rámci EU

Aplikace "Vracení DPH v rámci EU" je dostupná na stránce Daňového portálu. Na základě udělení přístupu se pomocí kvalifikovaného certifikátu s Identifikátorem MPSV nebo ověřené identity podatele přihlásíte do aplikace. Pro přístup do aplikace Vám tedy nebude příslušným FÚ přidělováno uživatelské jméno ani heslo. K přihlášení do aplikace "Vracení DPH v rámci EU" je nutné použít stejný kvalifikovaný certifikát, resp. stejnou "ověřenou identitu podatele", který byl použit pro podepsání formuláře: "Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech".

Pokud byla "žádost" opatřena např. ZAREP, bude ZAREP sloužit i pro přihlášení do aplikace. V případě odeslání "žádosti" s ověřenou identitou podatele, bude pro přístup do aplikace sloužit ověřená identita podatele. Do aplikace se může pomocí ověřené identity podatele přihlásit pouze osoba, která vůči použité Datové schránce vystupuje v roli "oprávněná osoba", "likvidátor", "opatrovník" nebo "nucený správce".

Jak se přihlásím do aplikace Vracení DPH v rámci EU pomocí ověřené identity podatele způsobem, kterým se hlásí do datové schránky?

Podrobný postup výběru certifikátu pro přihlášení do aplikace Vracení DPH v rámci EU

Přihlášení uživatele ke službám Daňového portálu

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat