Elektronická podání (EPO)

Krok

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Je zobrazena stručná odpověď. Podrobnosti zobrazíte kliknutím na "úplná odpověď".

Po úspěšném vyplnění formuláře EPO a vstupu na stránku ODESLÁNÍ PÍSEMNOSTI je možné EPO formulář podepsat pomocí Ověření identity s využitím NIA.

Na stránce odeslání písemnosti vyberte možnost OVĚŘENÍ IDENTITY S VYUŽITÍM NIA a klikněte na tlačítko PODAT. Po přesměrování na stránku www.eidentita.cz, vyberte jednu z metod elektronické identifikace a zadejte odpovídající údaje. Pokud identifikace proběhne úspěšně, dojde k odeslání podání a zobrazí se stránka informující Vás o úspěšném odeslání podání.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Do aplikace Elektronická podání pro Finanční správu, na portálu MOJE daně lze načíst podepsaný P7S soubor s podáním (XML soubor s EPO podáním, podepsaný pomocí ZAREP) a ten následně, bez úprav a zobrazení ve formuláři EPO zrychleně odeslat.

Na stránkách portálu MOJE daně klikněte na ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ PRO FINANČNÍ SPRÁVU a dále na NAČTENÍ ZE SOUBORU. Na zobrazené stránce je pomocí tlačítka PROCHÁZET možné načíst podepsaný P7S soubor. Možnost zrychleného odeslání písemnosti je k dispozici v dolní části stránky INFORMACE O SOUBORU S DATOVOU ZPRÁVOU.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

S účinností od 1.1.2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Postup na vyplnění kontrolního hlášení je, ve formě videonávodu, k dispozici na YouTube.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Elektronické formuláře v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu, na Daňovém portálu, jsou rozšířeny o funkci pro vytvoření QR kódu s platebními informacemi. Možnost zobrazení platebních informací se týká EPO formulářů DPHDP3, DPPDP7, DPFDP5, DSLDP1 a DPFZC1. Platební informace se zobrazí po odeslání podání na stránce „Potvrzení o podání písemnosti“, případně po kliknutí na tlačítko „Úplný opis k tisku“ a vybrání možnosti „Zobrazení platebních informací“.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Po úspěšném vyplnění formuláře EPO a vstupu na stránku ODESLÁNÍ PÍSEMNOSTI, je možné EPO podání podepsat, resp. opatřit ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky.

Na stránce odeslání písemnosti vyberte možnost OVĚŘENÍ ODENTITY PŘIHLÁŠENÍM DO DATOVÉ SCHRÁNKY a klikněte na tlačítko PODAT. Po přesměrování na stránky Datových schránek je třeba se standardním způsobem přihlásit a autentizaci potvrdit. Následně budete přesměrováni zpět na stránky aplikace EPO.

Přihlášením se do informačního systému veřejné správy za pomoci autentizační služby nedochází k přihlášení do datové schránky ve smyslu § 17, odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Při vyplňování některých formulářů aplikace EPO je třeba vyplnit pole „Hlavní ekonomická činnost“ daňového subjektu. Pokud si nejste jisti jaký druh ekonomické činnosti zvolit, je možné ekonomickou činnost ověřit v Registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu..
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Daňové tvrzení odeslané elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu, dostupné na stránkách Daňového portálu, stornovat nelze. V případě odeslání "vadného" daňového tvrzení, které je nutné následně "zrušit", je třeba kontaktovat přímo Váš místně příslušný finanční úřad.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Deset důležitých dotazů a stručných odpovědí o aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) zobrazíte kliknutím na odkaz "celý článek".
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Elektronická podání v aplikaci EPO lze podepsat pomocí kvalifikovaného certifikátu, který může, ale nemusí obsahovat Identifikátor MPSV (dále jen ZAREP). Identifikátor MPSV musí být v současné době v certifikátu obsažen, pouze pokud chcete pomocí příslušného certifikátu přistupovat do aplikace Daňová informační schránka. ZAREP může být uložen v datovém úložišti operačního systému nebo v souboru PFX, resp. P12.

V případě, že nepoužíváte podpisovou aplikaci Finanční správy ePodpisFS, pak lze použít ZAREP pouze z datového úložiště Windows a to pouze v prohlížeči Internet Explorer. ZAREP se zobrazuje automaticky a stačí jej pouze vybrat na stránce "Vybrat jiný certifikát" (musí být nainstalován ActiveX prvek CryptSignX).

V případě, že používáte podpisovou aplikaci Finanční správy ePodpisFS, pak je možné použít pomocí ZAREP z datového úložiště operačního systému nebo ze souboru PFX/P12 a to ve všech běžně používaných, moderních prohlížečích internetu.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Podání Souhrnného hlášení VIES lze od 1.1.2010 učinit pouze elektronicky. Odeslat podání je možné dvěma způsoby, a to pomocí aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) nebo prostřednictvím Datové schránky.

Pokud je podání Souhrnného hlášení VIES odesláno bez uznávaného elektronického podpisu nebo ověřené identity podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (dále jen ověřená identita podatele), je třeba následně doručit na příslušný FÚ podepsané "Potvrzení podání učiněné datovou zprávou", tzv. E-tiskopis. E-tiskopis je nabídnut k uložení bezprostředně po odeslání podání aplikací EPO. E-tiskopis je třeba doručit do 5-ti dnů od odeslání podání, nejpozději však 25. den v daném měsíci.

V případě odeslání
podání s uznávaným elektronickým podpisem nebo s ověřenou identitou podatele (popř. při odeslání pomocí Datové schránky), není nutné doručovat na příslušný FÚ tzv. E-tiskopis.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Podle § 6, odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, se uznávaným elektronickým podpisem rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který je vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. ZAREP může, ale nemusí obsahovat údaje, umožňující jednoznačnou a neměnnou identifikaci podepisující osoby. Pro tuto jednoznačnou identifikaci osoby je používán Identifikátor MPSV (IK MPSV). Identifikátor MPSV musí být v současné době v certifikátu obsažen, pouze pokud chcete pomocí příslušného certifikátu přistupovat do aplikace Daňová informační schránka.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat