Daňová informační schránka (DIS)

Krok

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Zvolte některý ze zobrazených dotazů.

Deset důležitých dotazů a stručných odpovědí o aplikaci Daňová informační schránka (DIS) zobrazíte kliknutím na odkaz ÚPLNÁ ODPOVĚĎ.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Přístup do již existující Daňové informační schránky (DIS) získáte vyplněním a odesláním formuláře Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky, který bude vyřízen do 60 dnů. Formulář je třeba podepsat ověřenou identitou podatele, nebo pomocí ZAREP. Na základě udělení přístupu se pomocí ZAREP, nebo ověřenou identitou podatele, přihlásíte do aplikace DIS. Do aplikace se může pomocí ověřené identity podatele přihlásit pouze osoba, která vůči použité Datové schránce vystupuje v roli "oprávněná osoba", "likvidátor", "opatrovník" nebo "nucený správce".
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Na titulní straně portálu MOJE daně klikněte na odkaz ONLINE FINANČNÍ ÚŘAD. Zvolte záložku DIS a v dlaždici Elektronický podpis klikněte na tlačítko PŘIHLÁSIT SE.

Za pomoci podpisové aplikace Finanční správy ePodpisFS, je možné použít pro přihlášení ZAREP z datového úložiště operačního systému, nebo ze souboru PFX/P12 a to ve všech běžně používaných, moderních prohlížečích internetu.

Upozorňujeme, že kvalifikovaný certifikát používaný pro přihlášení do Daňové informační schránky, musí obsahovat Identifikátor MPSV.   
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Podle § 6, odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, se uznávaným elektronickým podpisem rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který je vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. ZAREP může, ale nemusí obsahovat údaje, umožňující jednoznačnou a neměnnou identifikaci podepisující osoby. Pro tuto jednoznačnou identifikaci osoby je používán Identifikátor MPSV (IK MPSV). Identifikátor MPSV musí být v současné době v certifikátu obsažen, pouze pokud chcete pomocí příslušného certifikátu přistupovat do aplikace Daňová informační schránka.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Na titulní straně portálu MOJE daně klikněte na odkaz ONLINE FINANČNÍ ÚŘAD. Zvolte záložku DIS a v dlaždici DATOVÁ SCHRÁNKA klikněte na tlačítko PŘIHLÁSIT SE. Dále vyberte jednu z metod přihlášení a zadejte odpovídající údaje.
Na stránce SOUHLAS S PŘEDÁNÍM INFORMACÍ klikněte na tlačítko ANO. Následně dojde k úspěšnému přihlášení do aplikace Daňová informační schránka.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Dané chybové hlášení se zobrazuje po přihlášení do „původní“ Daňové informační schránky (dále jen DIS) a může mít několik příčin. Může se jednat o situaci, kdy není DIS vůbec zřízena. Další možností může být, že nebyla vyplněna Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky, případně neuplynulo šedesát dnů od data odeslání přihlášky. V neposlední řadě se může jednat o skutečnost, že se do aplikace DIS hlásíte pomocí jiného kvalifikovaného certifikátu než toho, kterým byla podepsána Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Možnost přihlašování pomocí ověřené identity podatele je určena pro osoby, které vystupují vůči použité Datové schránce pouze v roli "oprávněná osoba", "likvidátor", "opatrovník" nebo "nucený správce".

Zobrazená chyba znamená, že přihlašující se uživatel nemá dostatečné oprávnění k přihlášení do aplikace Daňová informační schránka. Jedná se o chybové hlášení, které začíná identifikátorem "P" nebo "A" a pokračuje číselnou hodnotou chyby. Písmeno "P" značí, že se jedná o roli "pověřená osoba", která nespadá ani do jedné z výše uvedených rolí. Písmeno "A" značí, že se jedná o roli "Administrátor", která také nespadá ani do jedné z výše uvedených rolí (kategorií).

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat