Daňová informační schránka (DIS)

Krok

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Zvolte některý ze zobrazených dotazů.

Deset důležitých dotazů a stručných odpovědí o aplikaci Daňová informační schránka (DIS) zobrazíte kliknutím na odkaz "celý článek".
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Přístup do aplikace "Daňová informační schránka" (DIS) získáte vyplněním a odesláním "Žádosti o zřízení daňové informační schránky" a "Přihlášky k nahlížení do daňové informační schránky", která bude vyřízena do 60 dnů. Daňový subjekt, který má zpřístupněnu Datovou schránku nemusí o zřízení DIS žádat, neboť mu byla zřízena z moci úřední. V tomto případě je třeba odeslat pouze formulář "Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky" a tuto přihlášku "podepsat" ověřenou identitou podatele nebo pomocí ZAREP. Na základě udělení přístupu se pomocí ZAREP nebo ověřenou identitou podatele, přihlásíte do aplikace. Do aplikace DIS se může pomocí ověřené identity podatele přihlásit pouze osoba, která vůči použité Datové schránce vystupuje v roli "oprávněná osoba", "likvidátor", "opatrovník" nebo "nucený správce".
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Na titulní straně portálu MOJE daně klikněte na odkaz ONLINE FINANČNÍ ÚŘAD. Zvolte záložku DIS a v dlaždici Elektronický podpis klikněte na tlačítko PŘIHLÁSIT SE.

Za pomoci podpisové aplikace Finanční správy ePodpisFS, je možné použít pro přihlášení ZAREP z datového úložiště operačního systému, nebo ze souboru PFX/P12 a to ve všech běžně používaných, moderních prohlížečích internetu.

Upozorňujeme, že kvalifikovaný certifikát používaný pro přihlášení do Daňové informační schránky, musí obsahovat Identifikátor MPSV.   
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Podle § 6, odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, se uznávaným elektronickým podpisem rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který je vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. ZAREP může, ale nemusí obsahovat údaje, umožňující jednoznačnou a neměnnou identifikaci podepisující osoby. Pro tuto jednoznačnou identifikaci osoby je používán Identifikátor MPSV (IK MPSV). Identifikátor MPSV musí být v současné době v certifikátu obsažen, pouze pokud chcete pomocí příslušného certifikátu přistupovat do aplikace Daňová informační schránka.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Na titulní straně portálu MOJE daně klikněte na odkaz ONLINE FINANČNÍ ÚŘAD. Zvolte záložku DIS a v dlaždici DATOVÁ SCHRÁNKA klikněte na tlačítko PŘIHLÁSIT SE.Dále vyberte jednu z metod přihlášení a zadejte odpovídající údaje.
Na stránce SOUHLAS S PŘEDÁNÍM INFORMACÍ klikněte na tlačítko ANO. Následně dojde k úspěšnému přihlášení do aplikace Daňová informační schránka.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Zobrazení chybového hlášení po přihlášení do aplikace Daňová informační schránka může mít několik příčin. Prvně je třeba vyplnit "Žádost o zřízení daňové informační schránky", resp. "Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky". (Správce daně zřídí přístup do aplikace do šedesáti dnů ode dne podání přihlášky k nahlížení.) Případně byl pro přihlášení do aplikace Daňová informační schránka vybrán jiný certifikát//ověřená identita podatele, než ten, který byl použit pro podepsání formuláře "Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky". Pro přihlášení do aplikace Daňová informační schránka je nutné použít stejný kvalifikovaný certifikát, resp. stejnou ověřenou identitu podatele, který byl použit pro podepsání formuláře "Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky".
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Možnost přihlašování pomocí ověřené identity podatele je určena pro osoby, které vystupují vůči použité Datové schránce pouze v roli "oprávněná osoba", "likvidátor", "opatrovník" nebo "nucený správce".

Zobrazená chyba znamená, že přihlašující se uživatel nemá dostatečné oprávnění k přihlášení do aplikace Daňová informační schránka. Jedná se o chybové hlášení, které začíná identifikátorem "P" nebo "A" a pokračuje číselnou hodnotou chyby. Písmeno "P" značí, že se jedná o roli "pověřená osoba", která nespadá ani do jedné z výše uvedených rolí. Písmeno "A" značí, že se jedná o roli "Administrátor", která také nespadá ani do jedné z výše uvedených rolí (kategorií).

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat