Vracení DPH v rámci EU

Krok

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Zvolte některý ze zobrazených dotazů.

Deset důležitých dotazů a stručných odpovědí o aplikaci Vracení DPH v rámci EU (VAT) zobrazíte kliknutím na odkaz "celý článek".
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Přístup do aplikace "Vrácení DPH v rámci EU" (VAT) získáte vyplněním a odesláním "Žádosti o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech", která bude vyřízena do 15 dnů. Na základě udělení přístupu se pomocí ZAREP nebo ověřenou identitou podatele, přihlásíte do aplikace. Do aplikace VAT se může pomocí ověřené identity podatele přihlásit pouze osoba, která vůči použité Datové schránce vystupuje v roli "oprávněná osoba", "likvidátor", "opatrovník" nebo "nucený správce".
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Na titulní straně Daňového portálu www.daneelektronicky.cz klikněte na odkaz VRACENÍ DPH V RÁMCI EU a dále pak na odkaz: Vracení DPH v rámci EU.

V případě, že nepoužíváte podpisovou aplikaci Finanční správy ePodpisFS, pak lze použít ZAREP pouze z datového úložiště Windows a to pouze v prohlížeči Internet Explorer. ZAREP se zobrazuje automaticky a stačí jej pouze vybrat na stránce "Vybrat jiný certifikát" (musí být nainstalován ActiveX prvek CryptSignX).

V případě, že používáte podpisovou aplikaci Finanční správy ePodpisFS, pak je možné použít pomocí ZAREP z datového úložiště operačního systému nebo ze souboru PFX/P12 a to ve všech běžně používaných, moderních prohlížečích internetu.

Kvafilikovaný certifikát používaný pro přihlášení do aplikace Vracení DPH v rámci EU může, ale nemusí, obsahovat Identifikátor MPSV.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Na titulní straně Daňového portálu www.daneelektronicky.cz klikněte na odkaz: "VRÁCENÍ DPH V RÁMCI EU", poté zvolte možnost "Datovou schránkou" a klikněte na "Přihlásit". Dále vyberte jednu z metod přihlášení a zadejte odpovídající údaje. Na stránce "Souhlasím s předáním informace o datové schránce a uživateli" klikněte na "ANO". Následně dojde k úspěšnému přihlášení do aplikace Vrácení DPH v rámci EU.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Zobrazení chybového hlášení po přihlášení do aplikace Vracení DPH v rámci EU, může mít několik příčin. Prvně je třeba vyplnit "Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech" (Správce daně zřídí přístup do aplikace do patnácti dnů ode dne podání žádosti). Případně byl pro přihlášení do aplikace Vracení DPH v rámci EU vybrán jiný certifikát/ověřená identita podatele, než ten, který byl použit pro podepsání formuláře "Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech". Pro přihlášení do aplikace Vracení DPH v rámci EU je nutné použít stejný kvalifikovaný certifikát, resp. stejnou ověřenou identitu podatele, který byl použit pro podepsání formuláře "Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech".
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Možnost přihlašování pomocí ověřené identity podatele je určena pro osoby, které vystupují vůči použité Datové schránce pouze v roli "oprávněná osoba", "likvidátor", "opatrovník" nebo "nucený správce".".

Zobrazená chyba znamená, že přihlašující se uživatel nemá dostatečné oprávnění k přihlášení do aplikace Vrácení DPH v rámci EU. Jedná se o chybové hlášení, které začíná identifikátorem "P" nebo "A" a pokračuje číselnou hodnotou chyby. Písmeno "P" značí, že se jedná o roli "pověřená osoba", která nespadá ani do jedné z výše uvedených rolí. Písmeno "A" značí, že se jedná o roli "Administrátor", která také nespadá ani do jedné z výše uvedených rolí (kategorií).

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Po přihlášení do aplikace "Vracení DPH v rámci EU" klikněte na odkaz "Vracení DPH". Pro zobrazení formuláře žádosti, klikněte na zobrazené stránce, na odkaz "Nová žádost o vrácení DPH".

Žádost je možné vyplnit přímo v aplikaci, popř. je možné načíst XML soubor, vytvořený pomocí některého ze SW třetích stran. XML soubor musí odpovídat zveřejněnému tvaru a struktuře. Při odesílání žádosti již není nutné opatřit podání uznávaným elektronickým podpisem.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

V aplikaci Vracení DPH v rámci EU lze při vyplňování formuláře "Žádost o vrácení DPH/Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu" kopírovat informace o dodavateli. Konkrétně jde o položky "stát registrace", "příjmení fyzické osoby / obchodní jméno právnické osoby", "jméno fyzické osoby" a položky určené k vyplnění adresy dodavatele. Má-li žádost obsahovat více řádků se stejným dodavatelem, uvedené položky stačí vyplnit pouze v prvním z řádků, v nichž je uveden tentýž dodavatel.

V případě, že je nutné vyplnit další řádek se stejným dodavatelem, přidejte nový řádek kliknutím na ikonu se symbolem plus v dolní části stránky. V novém řádku nejprve vyplňte položku "identifikační číslo pro DPH / daňové registrační číslo". Následně klikněte na tlačítko "Dodavatel". V informacích o dodavateli, které se zobrazí, budou vyplněny údaje odpovídající prvnímu z řádků, v nichž je uveden tentýž dodavatel.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Pokud velikost příloh, vložených do žádosti o vrácení DPH, přesáhne 5MB, doporučujeme přiložit do žádosti přílohy (kopie dokladů) "na větší částky" a ostatní přílohy zaslat jiným způsobem do členského státu vracení.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Informace o podaných žádostech jsou k dispozici po přihlášení do aplikace "Vracení DPH v rámci EU". Odkaz na přehled podaných žádostí naleznete na stránce "Úvodní stránka aplikace pro Vrácení DPH plátcům v jiných členských státech".
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat