Elektronická evidence tržeb (EET)

Krok

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Je zobrazena stručná odpověď. Podrobnosti zobrazíte kliknutím na "úplná odpověď".

Přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, dostupné na portále MOJE daně, probíhá pomocí Autentizačních údajů, tedy Názvu uživatele (ve tvaru „A“, „B“, „C“, „D“ nebo „E“ a „číslo“, např. A1234567, B1234567 apod.) a hesla. Kliknutím na tlačítko Přihlásit dojde k přihlášení do webové aplikace EET.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

O autentizační údaje lze požádat jedním z následujících způsobů:

• Elektronicky, na stránkách portálu MOJE daně pomocí formuláře Žádost o autentizační údaje, který je třeba podepsat přihlašovacími údaji do Datové schránky. Autentizační údaje budou zaslány do této datové schránky.
• Osobně na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu, kde žadatel získá autentizační údaje okamžitě v zapečetěné obálce.

úplná odpověď

Kontaktní formulář


*povinné údaje

**soubory o maximální velikosti 3MB (dohromady) s příponou jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, txt, xml, zip

Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslané pouze na vědomí.

Bezprostředně po odeslání elektronického formuláře "Žádost o autentizační údaje do EET", je v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu zobrazena stránka informující o úspěšném odeslání podání. Na stránce informující o úspěšně odeslaném podání je mimo jiné k dispozici:

Pro přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, je třeba použít Název uživatele a Heslo, které obdržíte datovou zprávou do Datové schránky. Název uživatele je ve tvaru „A“ a „číslo“, např. A1234567.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Na stránkách portálu MOJE daně klikněte na odkaz ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB, klinutím SPRÁVU ÚDAJŮ EVIDENCE TRŽEB vstoupíte na přihlašovací stránku. Vyplňte kolonky NÁZEV UŽIVATELE a HESLO, opište kód z obrázku a klikněte na tlačítko PŘIHLÁSIT. Na nové stránce budete vzhledem k tomu, že se jedná o Vaše první přihlášení, vyzváni ke změně hesla.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Pokud máte ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb zadán email pro obnovu hesla, můžete požádat o změnu hesla. V opačném případě bude nutné požádat o nové autentizační údaje. Pro zadání požadavku na změnu hesla vstupte na přihlašovací stránku webové aplikace Elektronická evidence tržeb na portálu MOJE daně. Změna hesla se skládá z několika na sebe navazujících kroků.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Každý poplatník má možnost si ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb založit nové uživatele a nastavit jim příslušná přístupová práva.
Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, dostupné na portálu MOJE daně, klikněte nahoře v menu na záložku UŽIVATELÉ a dále na tlačítko +NOVÝ UŽIVATEL, vyplňte příslušné kolonky, zvolte přístupová práva a dole na stránce klikněte na tlačítko ULOŽIT.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Po přihlášení do webové aplikace EET, klikněte v části UŽIVATELÉ, v tabulce SPRÁVA UŽIVATELŮ na uživatele, kterému chcete změnit úroveň zabezpečení.

Na stránce DETAIL UŽIVATELE, v části formuláře PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE vyberete v rozbalovacím menu ZPŮSOB OVĚŘENÍ. Klikněte na tlačítko ULOŽIT, zadejte svoje heslo a klikněte na tlačítko OVĚŘIT.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat