Seznam okruhů častých dotazů

Certifikáty

Krok

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Zvolte některý ze zobrazených dotazů.

Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb zvolte v menu odkaz CERTIFIKÁTY. V horním menu zvolte odkaz SEZNAM CERTIFIKÁTŮ. Klikněte na sériové číslo pokladního certifikátu, který plánujete zneplatnit.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

S dotazem, jak nainstalovat certifikát k evidenci tržeb do konkrétního pokladního zařízení, je třeba se obrátit na dodavatele Vašeho pokladního zařízení, případně může být popis instalace certifikátu uveden v návodu k pokladnímu zařízení.

Do pokladního zařízení lze nainstalovat pouze platný pokladní certifikát ve formátu .p12.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Heslo k certifikátu bylo zvoleno v prvním kroku žádosti o certifikát. Pokud heslo k vytvořenému certifikátu neznáte, pak je třeba vygenerovat certifikát nový. Při vytváření žádosti o certifikát, si heslo dobře zapamatujte, není možné ho dodatečně zjistit, změnit ani odstranit.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb zvolte v menu odkaz CERTIFIKÁTY. V horním menu zvolte odkaz NOVÝ CERTIFIKÁT. Na zobrazené stránce si můžete vygenerovat nový pokladní certifikát. Generování certifikátu se skládá z několika na sebe navazujících kroků.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Pokladní certifikáty jsou vydávány pouze poplatníkům, kterým bylo doručeno rozhodnutí o registraci a přiděleno daňové identifikační číslo. Další podmínkou je založení minimálně jedné provozovny.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb zvolte v menu odkaz CERTIFIKÁTY. V horním menu zvolte odkaz SEZNAM CERTIFIKÁTŮ. Na zobrazené stránce jsou uvedeny informace o vydaných certifikátech. Údaj o platnosti pokladního certifikátu, resp. datum ukončení platnosti (expirace) pokladního certifikátu naleznete ve sloupci Datum expirace.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Kontrolu toho, zda evidence tržeb probíhá pomocí nově vygenerovaného certifikátu, provedete porovnáním sériového čísla nového pokladního certifikátu, které je uvedeno v Seznamu žádostí a certifikátů ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb oproti sériovému číslu pokladního certifikátu v detailním výpisu tržeb.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb zvolte v menu odkaz CERTIFIKÁTY. Na stránce ÚVOD jsou zobrazeny informace o přihlášeném uživateli.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat