Seznam okruhů častých dotazů

Výměna pokladních certifikátů pro evidenci tržeb

Krok

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Zvolte některý ze zobrazených dotazů.

Blíží se období, kdy může končit platnost některých pokladních certifikátů, které používáte pro evidenci tržeb. Vydané pokladní certifikáty mají platnost 3 roky. Pokud jste si tedy například zřizovali pokladní certifikát v posledním čtvrtletí roku 2016, bude jeho platnost končit v posledním čtvrtletí 2019 apod. Po vypršení platnosti certifikátu nebude systém evidence tržeb přijímat datové zprávy podepsané neplatným certifikátem. Pokud si tedy pokladní certifikát ve svém pokladním zařízení nevyměníte včas za nový, nebudou po vypršení platnosti certifikátu vaše tržby zaevidovány.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb zvolte v menu odkaz CERTIFIKÁTY. V horním menu zvolte odkaz SEZNAM CERTIFIKÁTŮ. Na zobrazené stránce jsou uvedeny informace o vydaných certifikátech. Údaj o platnosti pokladního certifikátu, resp. datum ukončení platnosti (expirace) pokladního certifikátu naleznete ve sloupci Datum expirace.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb zvolte v menu odkaz CERTIFIKÁTY. V horním menu zvolte odkaz NOVÝ CERTIFIKÁT. Na zobrazené stránce si můžete vygenerovat nový pokladní certifikát. Generování certifikátu se skládá z několika na sebe navazujících kroků.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb zvolte v menu odkaz CERTIFIKÁTY. V horním menu zvolte odkaz SEZNAM CERTIFIKÁTŮ. Klikněte na sériové číslo pokladního certifikátu, který plánujete zneplatnit.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Kontrolu toho, zda evidence tržeb probíhá pomocí nově vygenerovaného certifikátu, provedete porovnáním sériového čísla nového pokladního certifikátu, které je uvedeno v Seznamu žádostí a certifikátů ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb oproti sériovému číslu pokladního certifikátu v detailním výpisu tržeb.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb zvolte v menu odkaz CERTIFIKÁTY. Na stránce ÚVOD jsou zobrazeny informace o přihlášeném uživateli.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, dostupné na portále MOJE daně, probíhá pomocí Autentizačních údajů, tedy Názvu uživatele (ve tvaru „A“, „B“, „C“, „D“ nebo „E“ a „číslo“, např. A1234567, B1234567 apod.) a hesla. Kliknutím na tlačítko Přihlásit dojde k přihlášení do webové aplikace EET.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Pokud máte ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb zadán email pro obnovu hesla, můžete požádat o změnu hesla. V opačném případě bude nutné požádat o nové autentizační údaje. Pro zadání požadavku na změnu hesla vstupte na přihlašovací stránku webové aplikace Elektronická evidence tržeb na portálu MOJE daně. Změna hesla se skládá z několika na sebe navazujících kroků.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb zvolte v menu záložku TRŽBY. Klikněte na tlačítko + NOVÁ ŽÁDOST. Při vytváření žádosti doporučujeme zatrhnout volbu ZÁHLAVÍ TABLKY (zvolit možnost ANO), a to z důvodu následné lepší orientace ve vytvořeném detailním výpisu.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat