Jak nainstalovat kořenový certifikát certifikační autority DigiCert

V drtivé většině standardně nastavených prohlížečů není nutné kořenový certifikát instalovat.

V případě potíží s načtením HTTPS stránky lze certifikát stáhnout na webu certifikační autority DigiCert Inc. Příslušné kořenové certifikáty jsou běžně dostupné v konfiguracích prohlížečů a operačních systémů. Pokud tomu tak není, je nutno do konfigurace doplnit root certifikát DigiCert Global Root G2, popř. GeoTrust TLS RSA CA G1.

POSTUP:

 

Pro Mozilla Firefox:

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na odkaz a zvolte "Uložit cíl jako..."
  2. V prohlížeči klikněte na "Otevře nabídku" (ikonka tří vodorovných čar) a zvolte Možnosti -> Rozšířené -> Certifikáty -> Certifikáty -> importovat

Pro Google Chrome:

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na odkaz a zvolte "Uložit jako..."
  2. V prohlížeči klikněte na ikonku "tří teček" a zvolte "Nastavení" -> Zobrazit rozšířená nastavení... -> Spravovat certifikáty... -> Importovat
  3. V okně "Průvodce importem certifikátu" klikněte na tlačítko "Další" -> Vybrat soubor-> zvolte všechny soubory -> vyberte požadovaný soubor  (.crt) .
  4. V dalším kroku průvodce vyberte volbu "Automaticky vybrat úložiště certifikátů na základě typu certifikátu“ a klikněte na tlačítko "Další".
  5. V posledním okně klikněte na tlačítko "Dokončit".
  6. Po úspěšné instalaci je zobrazena informační zpráva, kterou zavřete kliknutím na tlačítko "OK".

TÍM JE INSTALACE CERTIFIKÁTU DOKONČENA.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat