Obnovil jsem kvalifikovaný certifikát. Musím ho zaregistrovat na příslušném FÚ?

V případě obnovy kvalifikovaného certifikátu, který obsahuje Identifikátor MPSV, není nutná jakákoliv registrace kvalifikovaného certifikátu u orgánů Finanční správy. Při změně nebo prodloužení kvalifikovaného certifikátu nedojde ke změně Identifikátoru MPSV.
Registrace tedy není nutná u nově zřízených certifikátů, ani při prodloužení platnosti certifikátu (obnovení certifikátu).

Přístup do autorizovaných částí portálu MOJE daně je umožněn na základě uznávaného elektronického podpisu, založeném na kvalifikovaném certifikátu, který může, ale nemusí obsahovat Identifikátor MPSV. Tento identifikátor je jednoznačným a neměnným identifikátorem osoby. V každém kvalifikovaném certifikátu, vydaném konkrétní osobě, bude vždy uveden stejný Identifikátor MPSV.

Přístup do autorizovaných částí portálu MOJE daně zůstane zachován.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat