Použití certifikátu z datového úložiště Windows ve Windows XP

Informace pro uživatele, výrobcem nepodporovaného operačního systému Windows XP, použitého pro přihlášení do autentizované části Daňového portálu (Daňová informační schránka - DIS, Vracení DPH v rámci EU - VAT, Zvláštní režim jednoho správního místa – MOSS) a podepisování elektronických podání (Elektronická podání pro Finanční správu).

Pokud je pro odesílání podání nebo práci v autentizovaných částech Daňového portálu www.daneelektronicky.cz stále využíván operační systém Windows XP, který již od 8. dubna 2014 není výrobcem podporován, jsou níže uvedené informace důležité. Nepodporovaný systém, do kterého nejsou implementovány opravy na nové hrozby a webové útoky, je pro práci s citlivými údaji potenciálním bezpečnostním rizikem.

V případě používání operačního systému Windows XP, není z výše uvedených důvodů možné, použít pro podepsání podání a přihlášení do aplikací Daňového portálu kvalifikovaný certifikát (ZAREP).

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat