Použití certifikátu z datového úložiště Windows ve Windows XP

Informace pro uživatele, výrobcem nepodporovaného operačního systému Windows XP, použitého pro přihlášení do autentizované části Daňového portálu (Daňová informační schránka - DIS, Vracení DPH v rámci EU - VAT, Zvláštní režim jednoho správního místa – MOSS) a podepisování elektronických podání (Elektronická podání pro Finanční správu).

Pokud je pro odesílání podání nebo práci v autentizovaných částech Daňového portálu www.daneelektronicky.cz stále využíván operační systém Windows XP, který již od 8. dubna 2014 není výrobcem podporován, jsou níže uvedené informace důležité. Jelikož nepodporovaný systém, do kterého nejsou implementovány opravy na nové hrozby a webové útoky, je pro práci s citlivými údaji potenciálním bezpečnostním rizikem, doznává jistých změn i práce v aplikacích Daňového portálu.

V případě používání operačního systému Windows XP, není z výše uvedených důvodů možné, použít pro odesílání podání a přihlášení do aplikací Daňového portálu certifikát (ZAREP) z datového úložiště Windows.

Možné situace (včetně řešení), které mohou nastat při práci v aplikacích Daňového portálu v operačním systému Windows XP:

  1. Pro práci v aplikacích Daňového portálu pomocí certifikátu ze souboru PFX, resp. P12, se nic nemění (certifikát není uložen v datovém úložišti Windows).
  2. V případě použití certifikátu z datového úložiště Windows bude nutné provést export certifikátu do souboru PFX, resp. P12.
  3. Pokud je certifikát uložen na čipové kartě, popř. USB klíči, není možné, v operačním systému Windows XP, tento certifikát použít.
    • Certifikát na čipové kartě, popř. USB klíči není možné exportovat do souboru. Z tohoto důvodu je jediným možným řešením změna operačního systému na novější operační systém Windows.
    • Další možností je použít certifikát, který není uložen na čipové kartě, popř. USB klíči. Tento je možné exportovat do souboru PFX, resp. P12.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat