Byla podána žádost o zřízení daňové informační schránky (DIS), avšak při vstupu se nezobrazí data.

Daňová informační schránka poskytuje informace z elektronických spisů vedených Finanční správou, a to pouze autorizovaným uživatelům.

Subjekt, který nemá zpřístupněnu datovou schránku musí:

  1. elektronicky odeslat, pomocí aplikace EPO, formulář "Žádost o zřízení daňové informační schránky". Příslušný formulář naleznete v aplikaci EPO, která je přístupná na stránce Daňového portálu.
  2. elektronicky odeslat, pomocí aplikace EPO, formulář "Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky". Tento formulář také naleznete v aplikaci EPO, která je přístupná na stránkách Daňového portálu.

„Žádost o zřízení daňové informační schránky“ i „Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky“ musí být zaslány prostřednictvím datové zprávy opatřené uznávaným elektronickým podpisem (dále jen ZAREP) nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (dále jen ověřená identita podatele). Možnost podepisování "ověřenou identitou podatele" je určena pro osoby, které mají "v použité Datové schránce" právo "oprávněné osoby", "pověřené osoby", které mají "v použité datové schránce" právo odesílat písemnosti nebo "administrátoři", kteří mají "v použité datové schránce" právo odesílat písemnosti.

Daňový subjekt, který má zpřístupněnu datovou schránku:

nemusí žádat o zřízení DIS, neboť mu byla zřízena z moci úřední. Vyplnění přihlášky k nahlížení do DIS je ovšem nutné i v tromto případě. Přihlášku je možné odeslat opatřenou ZAREP nebo s ověřenou identitou podatele. Výjimkou je případ, kdy daňový subjekt již měl/má zřízenu DIS do které přistupoval/přistupuje pomocí ZAREP. V tomto případě, přihlašuje se pomocí identity své DatS do vlastní DIS (1:1), nemusí podávat „Přihlášku k nahlížení“. Uvedená výjimka se nevztahuje na DIS, které měl daňový subjekt zřízeny v minulosti a jsou již zrušeny.

Žadatel o přístup nezíská žádné přihlašovací údaje. Pro přístup bude sloužit ZAREP, resp. ověřená identita podatele. Pokud byla přihláška opatřena např. ZAREP, bude ZAREP sloužit i pro přihlášení do DIS. V případě odeslání přihlášky s ověřenou identitou podatele, bude pro přístup do DIS sloužit ověřená identita podatele. Do aplikace DIS se může pomocí ověřené identity podatele přihlásit pouze osoba, která má "v použité datové schránce" právo "oprávněná osoba". DIS může být v daném okamžiku přístupna pomocí obou způsobů přihlášení.


*povinné údaje

**soubory o maximální velikosti 3MB (dohromady) s příponou jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, txt, xml, zip

Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslané pouze na vědomí.