Jak se přihlásím ke službám Daňové informační schránky pomocí ověřené identity podatele způsobem, kterým se hlásí do datové schránky?

Aplikace Daňová informační schránka je dostupná na stránce portálu MOJE daně. Pro zlepšení uživatelského prostředí a jednodušší práci s aplikací, bylo zapracováno propojení Daňového portálu s informačním systémem datových schránek, prostřednictvím Autentizační služby portálu veřejné správy. Autentizační služba portálu veřejné správy slouží k autentizaci uživatelů jiných informačních systémů veřejné správy na základě ověření identity uživatele v identitním prostoru datových schránek. Možnost přihlášení pomocí ověřené identity podatele je určena pouze pro ty uživatele, kteří splní jednu z následujících podmínek:

 • uživatel vůči použité Datové schránce vystupuje v roli oprávněná osoba
 • uživatel vůči použité Datové schránce vystupuje v roli likvidátor
 • uživatel vůči použité Datové schránce vystupuje v roli opatrovník
 • uživatel vůči použité Datové schránce vystupuje v roli nucený správce
 • Přihlášením se do informačního systému veřejné správy za pomoci autentizační služby nedochází k přihlášení do datové schránky ve smyslu § 17, odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

  Postup přihlášení:

  1. Na titulní straně portálu MOJE daně klikněte na odkaz ONLINE FINANČNÍ ÚŘAD.
  2. Na stránce PŘIHLÁŠENÍ DO DIS, vyberte záložku DIS a v dlaždici DATOVÁ SCHRÁNKA klikněte na tlačítko PŘIHLÁSIT SE.


  3. Dojde k přesměrování na stránku autentizační služby portálu veřejné správy a zobrazení přihlašovacího okna informačního systému datových schránek.
   V horním menu vyberte jednu z metod autentizace a zadejte odpovídající údaje pro přihlášení.
   (Na obrázku je zobrazena volba Přihlášení jménem a heslem.)

    
  4. Proběhne-li autentizace úspěšně, dojde k zobrazení žádosti o souhlas s předáním informace o datové schránce a uživateli pro potřeby informačního systému veřejné správy. Na stránce SOUHLAS S PŘEDÁNÍM INFORMACÍ klikněte na tlačítko ANO.
   V případě nesouhlasu nebude možné provést ověření a nedojde k přihlášení do aplikace.
  5. Proběhne-li autentizace úspěšně, dojde k přihlášení do aplikace Daňová informační schránka a zobrazení úvodní stránky aplikace.

  Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat