Jak se přihlásím ke službám Daňové informační schránky pomocí ověřené identity podatele způsobem, kterým se hlásí do datové schránky?

Aplikace "Daňová informační schránka" je dostupná na stránce Daňového portálu. Pro zlepšení uživatelského prostředí a jednodušší práci s aplikací, bylo zapracováno propojení Daňového portálu s informačním systémem datových schránek, prostřednictvím Autentizační služby portálu veřejné správy. Autentizační služba portálu veřejné správy slouží k autentizaci uživatelů jiných informačních systémů veřejné správy na základě ověření identity uživatele v identitním prostoru datových schránek. Možnost přihlášení pomocí ověřené identity podatele je určena pouze pro ty uživatele, kteří splní jednu z následujících podmínek:

 • uživatel vůči použité Datové schránce vystupuje v roli oprávněná osoba
 • uživatel vůči použité Datové schránce vystupuje v roli likvidátor
 • uživatel vůči použité Datové schránce vystupuje v roli opatrovník
 • uživatel vůči použité Datové schránce vystupuje v roli nucený správce
 • Přihlášením se do informačního systému veřejné správy za pomoci autentizační služby nedochází k přihlášení do datové schránky ve smyslu § 17, odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

  Postup přihlášení:

  1. Na titulní straně Daňového portálu www.daneelektronicky.cz klikněte na odkaz: "SLUŽBY DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNKY".
  2. Dojde k přesměrování na stránku "Přihlášení uživatele ke službám daňového portálu".
   Zde vyberte záložku s možností přihlášení "Datovou schránkou".
  3. Následně klikněte na tlačítko "Přihlásit".

    

   Přihlášení do DIS

   Následně dojde k přesměrování na stránku autentizační služby portálu veřejné správy a zobrazení přihlašovacího okna informačního systému datových schránek.
  4. V horním menu vyberte jednu z metod autentizace:
   Přihlášení jménem a heslem
   Přihlášení certifikátem
   Přihlášení pomocí SMS
   Přihlášení bezpečnostním kódem
  5. Zadejte odpovídající údaje pro přihlášení.
   (Na obrázku je zobrazena volba "Přihlášení jménem a heslem")

    

   Moje datová schránka

   Proběhne-li autentizace úspěšně, dojde k zobrazení žádosti o souhlas s předáním informace o datové schránce a uživateli pro potřeby informačního systému veřejné správy.
  6. Na stránce "Souhlasím s předáním informace o datové schránce a uživateli" klikněte na tlačítko "ANO".

    

   Autentizace ISDS

   V případě nesouhlasu nebude možné provést ověření a nedojde k přihlášení do aplikace.
  7. Je-li splněna podmínka, kdy vůči použité datové schránce vystupujete ve výše zmíněné roli, dojde po kliknutí na tlačítko ANO k úspěšnému přihlášení do aplikace Daňová informační schránka a zobrazení úvodní stránky aplikace.

  Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat