Jak se přihlásím ke službám Daňové informační schránky?

V první řadě upozorňujeme, že od 28. 02. 2021 není možné žádat o zřízení Daňové informační schránky (DIS). Došlo k modernizaci a byla vytvořena Daňová informační schránka plus (DIS+) , která „původní“ DIS nahrazuje. Zřídit přístup do DIS+ je možné pouhým vstupem do DIS+. Více informací naleznete v článku: Jak se přihlásím do Daňové informační schránky plus (DIS+)? a článku První přihlášení a aktivace DIS+.

Po dobu jednoho roku, tedy do 28. 02. 2022, je však „původní“ DIS stále funkční. V případě, že potřebujete nahlížet do již dříve zřízené DIS, případně pokud máte zpřístupněnu datovou schránku, a tedy máte DIS zřízenu z moci úřední, je to možné. V takovém případě je třeba vyplnit a odeslat formulář Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky. Formulář najdete v aplikaci EPO, na stránce ELEKTORNICKÉ FORMULÁŘE.
Zmíněný formulář lze podat pouze v aplikaci EPO, opatřený uznávaným elektronickým podpisem (dále jen ZAREP), nebo ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (dále jen ověřená identita podatele). Možnost podepisování pomocí ověřené identity podatele je určena pro osoby, které mají v použité Datové schránce právo "oprávněná osoba", "pověřená osoba", která má v použité Datové schránce právo odesílat písemnosti nebo "Administrátor", který má právo odesílat písemnosti.V případě, že jste v roli zástupce, odpovídající plné moci, musí být doručeny na FÚ ještě před podáním Přihlášky k nahlížení do daňové informační schránky.

Další informace jsou zveřejněny v DOKUMENTACI v části PODMÍNKY DIS, na stránkách portálu MOJE daně.

 

Odeslání  přihlášky k nahlížení do DIS

Před odesláním je třeba žádost opatřit uznávaným elektronickým podpisem nebo ověřenou identitou podatele. K tomuto úkonu budete automaticky vyzváni aplikací EPO.
Jaké požadavky musí splňovat uznávaný elektronický podpis použitelný v aplikacích portálu MOJE daně?      
Jak zjistím, zda kvalifikovaný certifikát obsahuje Identifikátor MPSV?

Přístup do aplikace zřídí správce daně do 60 dnů ode dne podání přihlášky k nahlížení do DIS.


Přihlášení ke službám Daňové informační schránky

Aplikace Daňová informační schránka je dostupná na stránce portálu MOJE daně po kliknutí na dlaždici ONLINE FINANČNÍ ÚŘAD a výběru záložky DIS.

Na základě udělení přístupu se pomocí kvalifikovaného certifikátu s Identifikátorem MPSV, nebo ověřenou identitou podatele, přihlásíte do aplikace. Pro přístup do aplikace Vám tedy nebude příslušným FÚ přidělováno uživatelské jméno ani heslo. K přihlášení do aplikace Daňová informační schránka je nutné použít stejný kvalifikovaný certifikát, resp. stejnou ověřenou identitu podatele, který byl použit pro podepsání formuláře Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky.

Pokud byla přihláška opatřena např. ZAREP, bude ZAREP sloužit i pro přihlášení do DIS. V případě odeslání přihlášky s ověřenou identitou podatele, bude pro přístup do DIS sloužit ověřená identita podatele. Do aplikace DIS se může pomocí ověřené identity podatele přihlásit pouze osoba, která vůči použité Datové Schránce vystupuje v roli "oprávněná osoba", "likvidátor", "opatrovník" nebo "nucený správce". DIS může být v daném okamžiku přístupná pomocí obou způsobů přihlášení.

Podrobný postup výběru certifikátu pro přihlášení do Daňové informační schránky

Podrobný postup přihlášení do DIS pomocí ověřené identity přihlášením do datové schránky

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat