Při přihlášení do Daňové informační schránky se zobrazí chybové hlášení "Přihlášení selhalo - Pro uživatele s IK MPSV nebyl nalezen záznam"

Zobrazení chybového hlášení "Přihlášení selhalo - Pro uživatele s IK MPSV nebyl nalezen záznam" po přihlášení do Daňové informační schránky může mít několik příčin:

Pro uživatele s IKMPSV nebyl nalezen záznam

 • Nevyplnil(a) jsem formuláře:

  - Žádost o zřízení daňové informační schránky, resp.
  - Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky

  OBA tyto formuláře je nutné elektronicky odeslat a opatřit uznávaným elektronickým podpisem (Kvalifikovaný certifikát, který obsahuje Identifikátor MPSV), nebo ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Podrobný návod, jak v tomto případě postupovat, je uveden ve článku Jak se přihlásím ke službám Daňové informační schránky?

  Daňový subjekt, který má zpřístupněnu datovou schránku, nemusí žádat o zřízení DIS, neboť mu byla zřízena z moci úřední. Vyplnění přihlášky k nahlížení do DIS je ovšem nutné i v tomto případě. Přihlášku je možné odeslat opatřenou ZAREP nebo s ověřenou identitou podatele. Výjimkou je případ, kdy daňový subjekt již měl/má zřízenu DIS do které přistupoval/přistupuje pomocí ZAREP. V tomto případě, přihlašuje se pomocí identity své DatS do vlastní DIS (1:1), nemusí podávat "Přihlášku k nahlížení". Uvedená výjimka se nevztahuje na DIS, které měl daňový subjekt zřízeny v minulosti a jsou již zrušeny.

  Žadatel o přístup nezíská žádné přihlašovací údaje. Pro přístup bude sloužit ZAREP, resp. ověřená identita podatele. Pokud byla přihláška opatřena např. ZAREP, bude ZAREP sloužit i pro přihlášení do DIS. V případě odeslání přihlášky s ověřenou identitou podatele, bude pro přístup do DIS sloužit ověřená identita podatele. DIS může být v daném okamžiku přístupna pomocí obou způsobů přihlášení.

 • Od vyplnění a odeslání výše uvedených formulářů uplynula doba kratší než šedesát dnů. Správce daně zřídí přístup do aplikace do šedesáti dnů ode dne podání přihlášky k nahlížení. Vyčkejte uplynutí této doby a poté přihlášení opakujte.
 • Pro přihlášení do aplikace Daňová informační schránka jsem vybral jiný certifikát/ověřenou identitu podatele, než ten, který byl použit pro podepsání formuláře "Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky". Pro přihlášení do aplikace Daňová informační schránka je nutné použít stejný kvalifikovaný certifikát, resp. stejnou ověřenou identitu podatele, který byl použit pro podepsání formuláře "Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky".

  Pokud byla přihláška opatřena např. ZAREP, bude ZAREP sloužit i pro přihlášení do DIS. V případě odeslání přihlášky s ověřenou identitou podatele, bude pro přístup do DIS sloužit ověřená identita podatele.

  Odeslání "Přihlášky k nahlížení do DIS" je umožněno osobě, která vůči použité Datové Schránce vystupuje v roli "oprávněná osoba", "likvidátor", "opatrovník", "nucený správce" nebo "pověřená osoba", s oprávněním "Posílat zprávy". Hlásit se do aplikace DIS je umožněno pouze osobě, která vůči použité Datové Schránce vystupuje v roli "oprávněná osoba", "likvidátor", "opatrovník" nebo "nucený správce".

 • Splnil jsem všechny výše uvedené kroky a chybové hlášení se po přihlášení stále zobrazuje. V takovém případě využijte možnost pod tímto článkem a klikněte na "nás kontaktovat", kde je možné vyplnit kontaktní formulář, nebo se obraťte na adresu technické podpory epodpora@fs.mfcr.cz. Do formuláře, resp. do těla zprávy, uveďte:

  Jméno a příjmení
  Identifikátor IK MPSV, který se zobrazuje v chybové zprávě, (resp. ID Datové schránky)
  Datum, kdy byl odeslán formulář "Žádost o zřízení daňové informační schránky"
  Datum, kdy byl odeslán formulář "Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky"

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat