Při přihlášení do Daňové informační schránky se zobrazí chybové hlášení: Nelze přihlásit - Nenalezena registrovaná identita dle certifikátu podepisujícího

V první řadě upozorňujeme, že dané chybové hlášení se zobrazuje při přihlášení do „původní“ Daňové informační schránky (dále jen DIS). Přístup do DIS bude ukončen 28. 02. 2022, doporučujeme proto zřízení Daňové informační schránky plus (dále jen DIS+). Zřídit přístup do DIS+ je možné pouhým vstupem do DIS+. Více informací naleznete v článku Jak se přihlásím do Daňové informační schránky plus (DIS+)?.

Zobrazení chybového hlášení: Nelze přihlásit - Nenalezena registrovaná identita dle certifikátu podepisujícího po přihlášení do DIS může mít několik příčin:

 1. DIS, do které se chcete přihlásit, neexistuje
  DIS nebyla založena z moci úřední (tj. nemáte zpřístupněnu Datovou schránku) anebo jste v minulosti nepodali formulář Žádost o zřízení daňové informační schránky.
  Upozorňujeme, že formulář není od 28. 02. 2021 možné podat, více informací naleznete v DOKUMENTACI Portálu MOJE daně v části PODMÍNKY DIS
 2. Nebyl vyplněn formulář Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky
  Formuláře je nutné elektronicky odeslat a opatřit uznávaným elektronickým podpisem (Kvalifikovaný certifikát, který obsahuje Identifikátor MPSV), nebo případně ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
  Žadatel o přístup nezíská žádné přihlašovací údaje. Pro přístup bude sloužit ZAREP, resp. ověřená identita podatele. Pokud byla přihláška opatřena např. ZAREP, bude ZAREP sloužit i pro přihlášení do DIS. V případě odeslání přihlášky s ověřenou identitou podatele, bude pro přístup do DIS sloužit ověřená identita podatele. DIS může být v daném okamžiku přístupna pomocí obou způsobů přihlášení.
 3. Od vyplnění a odeslání formuláře Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky uplynula doba kratší než šedesát dnů.
  Správce daně zřídí přístup do aplikace do šedesáti dnů ode dne podání přihlášky k nahlížení. Vyčkejte uplynutí této doby a poté přihlášení opakujte.
 4. Pro přihlášení do aplikace DIS jste vybrali jiný kvalifikovaný certifikát, než ten, který byl použit pro podepsání formuláře Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky.
  Pro přihlášení do aplikace DIS je nutné použít stejný kvalifikovaný certifikát, který byl použit pro podepsání formuláře Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky.
 • Splnili jste všechny výše uvedené kroky a chybové hlášení se po přihlášení stále zobrazuje. V takovém případě využijte možnost pod tímto článkem a klikněte na "nás kontaktovat", kde je možné vyplnit kontaktní formulář, nebo se obraťte na adresu technické podpory epodpora@fs.mfcr.cz. Do formuláře, resp. do těla zprávy, uveďte:

Jméno a příjmení
Identifikátor IK MPSV, který se zobrazuje v chybové zprávě
Datum, kdy byl odeslán formulář Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat