Přihlášení do DIS+ pomocí Datové schránky právnické osoby a zobrazení chyby 87

Pokud pro přihlášení do DIS+ použijete Datovou schránku právnické osoby, kde vystupuje v roli oprávněná osoba, zobrazí se Vám chybová zpráva s kódem chyby 87.

Do DIS+ je třeba se přihlašovat jako fyzická osoba. Pro přístup se ověřuje identita fyzické osoby (FO), která je uvedena v Registru obyvatel (ROB).
V případě, že jste oprávněnou osobou Datové schránky právnické osoby, pak jste v základních registrech vedeni v Registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS).

Na základě výše uvedeného není proto možné, aby se oprávněná osoba pomocí Datové schránky právnické osoby přihlásila do DIS+.

Pro přihlášení do DIS+ můžete v takové případě použít:

• eIdentita (bankovní identita, mojeID, Mobilní klíč eGovernmentu apod.)
• přístupové údaje přidělené Finanční správou ČR
• jinou Datovou schránku, do které máte přístup. Nesmí se však jednat o Datovou schránku právnické osoby, ve které jste oprávněnou osobou.

Další možnost přihlášení je následující: Pokud vystupujete v Datové schránce v roli oprávněná osoba, máte možnost k této Datové schránce vytvořit/zřídit pověřenou osobu. Pokud vytvoříte/ zřídíte pověřenou osobu jako sebe sama, pak se již bude jednat o fyzickou osobu, kterou lze ztotožnit v ROB a která následně bude mít přístup do DIS+.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat