Přihlášení do DIS+ pomocí služby Identita občana prostřednictvím identitiního prostředku I. CA

Jednou z možností pro přihlášení do DIS+ je autentizace prostřednictvím služby Identity občana (Identitaobcana.cz). Jedním z dostupných identity providerů služby Identita občana je pak identity provider I. certifikační autorita (I. CA).

Pro přihlášení do DIS+ je tedy možné využít identitní prostředek společnosti I. CA. Konkrétně se jedná o možnost přihlášení prostřednictvím čipové karty Starcos společnosti První certifikační autorita, a.s., která byla použita pro generování a uložení privátního klíče identitního komerčního certifikátu. Pro přihlášení budete potřebovat čtečku čipových karet (pokud není integrována do PC/NTB) a nainstalovaný ovládací software SecureStore (ke stažení z www.ica.cz).

Upozorňujeme, že je třeba, pro přihlášení prostřednictvím služby Identita občana, providera I. CA, použít komerční identitní certifikát uložený na čipové kartě Starcos 3.5 a vyšší.

V případě technických problémů s přihlášením prostřednictvím služby Identita občana je třeba se obracet přímo na provozovatele, resp. technickou podporu portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci (Identitaobcana.cz), popř. přímo na jednotlivé identity providery.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat