Výhody odeslání EPO podání z DIS+

Oproti vyplňování EPO formuláře jako neautentizovaný uživatel, přináší vyplňování EPO formuláře po vstupu do DIS+ následující výhody:

Automatické vyplnění relevantních identifikačních údajů
Odeslání podání bez nutnosti dalšího podepisování
Dostupnost odeslaného podání přímo v DIS+ 

 


Automatické vyplnění relevantních identifikačních údajů

Po přihlášení do informačního systému daňových informačních schránek (IS DIS) a vstupu do DIS+ jsou v EPO formuláři předvyplněny relevantní identifikační údaje. Údaje jsou předvyplněny na základě informací z DIS+, do které uživatel vstoupil, resp. přihlášení uživatele. Jedná se například o jméno, resp. název subjektu, adresu, telefonní číslo apod. Předvyplněné údaje jsou ve formuláři označeny červenou přerušovanou čárou okolo příslušného pole. 

Odeslání podání bez nutnosti podepisování

Nespornou výhodou odeslání EPO podání z DIS+ je nepochybně skutečnost, že takové podání není nutné podepisovat (aprobovat), ani jakýmkoliv způsobem potvrzovat u správce daně.

Uživatel, který se přihlásil do IS DIS, vstoupil DIS+ a následně otevřel některý z formulářů EPO, může, po vyplnění tohoto formuláře, provést odeslání bez nutnosti jeho dalšího podepsání. V tomto případě není ani nutné doručovat na místně příslušný Finanční úřad tzv. E-tiskopis.

Aprobace podání odeslaného z DIS+ není nutná, vzhledem ke skutečnosti, že je uživatel již přihlášen do IS DIS a jeho identita je tak ověřena.

Původní formulář:

 

Modernizovaný formulář:

Poznámka: Kliknutím na tlačítko "ODESLAT PROSTŘEDNICTVÍM DIS+ (název subjektu)" dojde k odeslání podání. 

Dostupnost odeslaného podání v DIS+

Podání odeslané z DIS+ je po odeslání k dispozici na stránce FORMULÁŘE v části ODESLANÉ. Každý záznam o odeslaném podání, zobrazený na této stránce, obsahuje např. informace o: typu formuláře, podacím čísle, datu a času odeslání, stavu apod.

Stav podání může nabývat těchto hodnot:
• PŘIJATO - podání bylo přijato na společné technické zařízení správců daně a bude předáno příslušnému správci daně
• VYŘÍZENO - podání bylo příslušným správcem daně zpracováno

Kliknutí na ikonu tří teček u daného podání se zobrazí roletka umožňující další akce. Jedná se např. o možnost získat soubor "…potvrzení.p7s", stáhnout pracovní XML soubor, nebo stáhnout úplný opis v PDF. Nově tedy není nutné si tyto informace (soubory) ukládat ze stránky, která se zobrazí bezprostředně po odeslání podání, neboť jsou kdykoliv dostupné v dané DIS+.


*povinné údaje

**soubory o maximální velikosti 3MB (dohromady) s příponou jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, txt, xml, zip

Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslané pouze na vědomí.