Jak ověřit dobu platnosti pokladního certifikátu?

Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb zvolte v menu odkaz CERTIFIKÁTY. V horním menu zvolte odkaz SEZNAM CERTIFIKÁTŮ. Na zobrazené stránce jsou uvedeny informace o vydaných certifikátech. Údaj o platnosti pokladního certifikátu, resp. datum ukončení platnosti (expirace) pokladního certifikátu naleznete ve sloupci Datum expirace.

Pokud se blíží datum ukončení platnosti pokladního certifikátu (např. měsíc a méně do ukončení platnosti), je vhodné vygenerovat certifikát nový a starý certifikát následně zneplatnit. V případě, že máte nastaven email pro upozornění, budete upozorněni na blížící se konec platnosti pokladního certifikátu/certifikátů.

.

Na stránce je zobrazen jeden nebo více pokladních certifikátů, v závislosti na tom, o kolik certifikátů jste žádali. Každému certifikátu odpovídá jeden řádek tabulky, ve které můžete nalézt bližší informace.

Tabulka obsahuje:

  • Sériové číslo – systémem automaticky přiřazené číslo pokladního certifikátu
  • Datum vytvoření - datum, kdy byl certifikát vytvořen
  • Vytvořil - Název uživatele, který žádal o vydání konkrétního pokladního certifikátu
  • Datum expirace - datum, do kdy je pokladní certifikát platný (pokladní certifikát po konci platnosti nelze používat
  • pro evidenci tržeb)
  • Zneplatněn - datum, kdy byl uživatelem pokladní certifikát zneplatněn (zneplatněný certifikát nelze dále používat
  • pro evidenci tržeb)
  • Poznámka - nepovinně vyplněná poznámka, která Vám umožní snadněji se orientovat ve vydaných pokladních
  • certifikátech

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat