Co najdu na stránce SOUČTY ve webové aplikaci EET?

Na stránce SOUČTY ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb jsou k dispozici Součty údajů o tržbách. Jedná se o agregované údaje (součty tržeb) umožňující náhled na evidovaná data tržeb v systému evidence tržeb podle § 26 zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, (dále jen "ZoET“). Součty tedy představují částku, která je součet všech úspěšně evidovaných tržeb, zaslaných do systému evidence tržeb.

Evidované tržby jsou ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb zobrazeny do 24 hodin od jejich úspěšného zaevidování v systému Finanční správy.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat