Co když nesouhlasí tržby ve webové aplikaci EET?

K prověření problému s evidovanými tržbami, které jsou zobrazovány ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb, je třeba nejprve požádat o vytvoření detailního výpisu údajů o tržbách a to za období, kdy byly zjištěny nesrovnalosti. Po obdržení detailního výpisu o tržbách se zaměřte na jednotlivé položky datové zprávy.

Vytvoření žádosti o detailní údaje o tržbách

Po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb klikněte nahoře v menu na záložku TRŽBY a dále na tlačítko + NOVÁ ŽÁDOST. Podrobný návod najdete ve článku Jak v aplikaci EET vytvořit žádost o detailní údaje o tržbách?.

Obsahem detailního výpisu o tržbách jsou veškeré datové zprávy s evidovanou tržbou daného poplatníka, které byly přijaty Finanční správou.

Z detailního výpisu je tak možné zjistit, jaké konkrétní tržby byly evidovány a co je obsahem přijatých datových zpráv. Každá položka, která byla v datové zprávě s evidovanou tržbou obsažena, je zobrazena v přehledné tabulce.

 


 

Upřesňující popis důležitých položek detailního výpisu údajů o tržbách

Popis všech jednotlivých položek datové zprávy naleznete v souboru s detailním výpisem o tržbách, ale také v nápovědě ke stránce "Tržby" ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb.

V detailním výpisu o tržbách se především zaměřte na položky:

  • Duplicita - duplicita je ve výpisu označena příznakem "1" v kolonce "duplicita" (sloupec AD). Duplicita není chyba, ale stav zprávy, vznikající opakovaným zasláním téže tržby. Pokud je přijata datová zpráva se stejnými hodnotami "základních datových položek" jako některá již dříve přijatá zpráva, bude nová zpráva považována za zaslání údajů o téže evidované tržbě. Taková tržba bude označena jako duplicitní a nebude zahrnuta do součtů tržeb ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb. Základní datové položky jsou: DIČ poplatníka, Označení provozovny, Označení pokladního zařízení, Pořadové číslo účtenky, Datum a čas přijetí tržby a Celková částka tržby.
  • Celková částka tržby (celk_trzba) a Základy daně (zakl_dan) - ověřte, zda částka uvedená v detailním výpisu tržeb souhlasí s částkou v pokladním zařízení (na účtence).
  • Datum a čas odeslání datové zprávy (dat_odesl) a Datum a čas přijetí tržby (dat_trzby) - zkontrolujte, zda souhlasí datum tržby se skutečností, ale také to, zda není příliš odlišný datum odeslání datové zprávy oproti datu uskutečněné tržby.
  • První zaslání údajů o tržbě (prvni_zaslani) - jedná se o hodnotu určenou pokladním zařízením, 0 = opakované zaslání, 1 = první zaslání. Hodnota "0" se v detailním výpisu vyskytuje v případě opakovaného odeslání datové zprávy se stejnou tržbou, například při neobdržení FIK kódu, apod. Hodnota "1" označuje první zaslání datové zprávy a její úspěšné "ověření" přijetím potvrzovací datové zprávy s FIK kódem. Častý výskyt hodnoty "0" v detailním výpisu tržeb, by mohl znamenat problém v pokladním zařízení, nebo s Internetovým připojením.


 

Řešení nesrovnalostí v detailním výpisu údajů o tržbách

Po porovnání a zkontrolování detailního výpisu o tržbách z webové aplikace Elektronická evidence tržeb, s výpisem z Vašeho pokladního zařízení, je třeba zjištěné nedostatky v evidovaných tržbách řešit s Vaším dodavatelem pokladního zařízení. Jak již bylo uvedeno, jsou v detailním výpisu údajů o tržbách zobrazeny pouze a právě ty tržby, které byly přijaty systémem evidence tržeb. Stejně tak jsou v detailním výpisu údajů o tržbách zobrazeny právě a pouze ty položky, které obsahovala datová zpráva odeslaná pokladním zařízením.

Zjistíte-li nesrovnalosti mezi uskutečněnými tržbami a tržbami evidovanými v systému Finanční správy, bude třeba:

  • provést dodatečnou evidenci těch tržeb, které případně nejsou v systému Finanční správy evidovány.
  • provést případně storno chybně, vrácených, popř. omylem evidovaných tržeb.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat