Jak mohu ověřit, že je vydaná účtenka evidována?

Na stránkách portálu MOJE daně ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb je možné ověřit vydanou účtenku. Ověření je možné pomocí formuláře OVĚŘENÍ ÚČTENKY. Ověřit účtenku je možné bezprostředně po jejím vydání, pokud účtenka obsahuje FIK.

 • Je-li na účtence vytištěn BKP a PKP, je možné takovou účtenku ověřit až ve chvíli, kdy poplatníkem dojde k evidenci příslušné tržby. U evidence v běžném režimu to je nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby. U evidence ve zjednodušeném režimu to je nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby.

Vysvětlující podrobnosti zadávaných dat do kolonek příslušného formuláře, naleznete v nápovědě ke stránce OVĚŘENÍ ÚČTENKY.

 1. Vstupte na stránku pro OVĚŘENÍ ÚČTENKY.
 2. Vyplňte požadované informace do formuláře:
  • Datum, kdy se píše i rok, např. 1.1.2017 (je také možné použít formát data 010117)
  • Čas se vyplňuje s přesností na minuty 14:25, případně vteřiny 14:25:36, je možné napsat i 1425 nebo 142536,
  • Částka tržby – s přesností na haléře
  • Režim – nutno zvolit (běžný/zjednodušený)
  • FIK nebo BKP – stačí vyplnit jeden z těchto údajů a to jen zeleně orámovanou část (16 znaků), malá/velká písmena nemají vliv na vyhledání
 3.  

 4. Opište kód z obrázku.
 5. Klikněte na tlačítko OVĚŘIT.

Pokud je některý z údajů zadán chybně, zobrazí se u příslušné položky červeně chybové hlášení. Údaje je v tomto případě nutné opravit a stisknout znovu tlačítko "Ověřit". Dokud nebudou údaje opraveny, nelze účtenku ověřit.

Pokud byly údaje vyplněny správně, pak dojde k ověření účtenky.


*povinné údaje

**soubory o maximální velikosti 3MB (dohromady) s příponou jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, txt, xml, zip

Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslané pouze na vědomí.