Jak si ověřím, zda jsou mé tržby řádně zaevidovány v systému Finanční správy?

Článek je určen pro poplatníky, kteří mají pochybnost o tom, že údaje o evidované tržbě, které se pokusili odeslat na společné technické zařízení správce daně, byly přijaty do systému Finanční správy. Níže jsou uvedeny způsoby, jakými si může poplatník ověřit, že došlo k řádnému zaevidování přijaté tržby.Jak mohu ověřit, že došlo k řádnému zaevidování přijaté tržby:FIK na účtence

Obsahuje-li účtenka fiskální identifikační kód (FIK), lze předpokládat, že došlo k zaevidování tržby do systému Finanční správy.

Upozornění: Věnujte pozornost tvaru fiskálního identifikačního kódu (FIK). FIK je tvořen z písmen a číslic bez diakritiky v šesti skupinách v počtu 8-4-4-4-12-2 znaků/míst. Při obdržení FIK kódu z produkčního prostředí, jsou na posledních dvou místech dvě číslice. V případě, že FIK končí řetězcem "–ff", pak se jedná o "fiktivní" FIK, který není platným FIK a slouží pouze pro testovací účely. Přijetí "fiktivního" FIK svědčí o tom, že tržba byla odeslána do neprodukčního prostředí (Playground). V takovém případě není zákonem stanovená evidenční povinnost splněna a údaje o evidované tržbě nejsou uloženy v systému Finanční správy.Kontrola uskutečněných tržeb v pokladním zařízení

Pokladní zařízení musí zaslat do systému Finanční správy údaje o každé evidované tržbě. Jestli-že z nějakého důvodu pokladní zařízení neobdrží do uplynutí mezní doby odezvy FIK, musí umožňovat odeslání údajů o tržbě do systému Finanční správy opakovaně až do přijetí FIK. Umožňuje-li pokladní zařízení zobrazení výpisu zaslaných datových zpráv o evidovaných tržbách včetně obdrženého FIK, lze zobrazením příslušného výpisu prověřit, zda všechny vámi uskutečněné tržby, které měly být zaevidovány, obsahují FIK, resp. jsou evidovány.

Doporučení: Lze ve vašem pokladním zařízení zobrazit přehled uskutečněných, resp. evidovaných tržeb? Nemá vámi používané pokladní zařízení tuto funkčnost? Zvažte, zda se neobrátit se na vašeho dodavatele s žádostí o doplnění této funkcionality do stávajícího řešení.PKP na účtence

Vyskytuje-li se na účtence kód PKP (podpisový kód poplatníka), neobdrželo pokladní zařízení, při prvním zaslání údajů o evidované tržbě do uplynutí poplatníkem nastavené mezní doby odezvy ze systému Finanční správy FIK, nebo poplatník tržby eviduje ve zjednodušeném režimu. V prvním případě je třeba, aby pokladní zařízení zaslalo příslušné údaje o evidované tržbě do systému Finanční správy opakovaně/dodatečně. V případě evidence tržeb v běžném režimu musí poplatník údaje o evidované tržbě zaslat nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby. V případě zjednodušeného režimu, je třeba údaje o evidované tržbě zaslat nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby. Dokument Řešení situací při evidování tržeb najdete na stránkách www.etrzby.cz.

Doporučení: Ověřte, jakým způsobem vaše pokladní zařízení dodatečně/opakovaně zasílá datové zprávy s údaji o evidované tržbě, neobsahuje-li účtenka FIK.Ověření účtenky na portálu MOJE daně

Řádně zaevidovanou tržbu, je možné ověřit na portálu MOJE daně pomocí webové aplikace Elektronická evidence tržeb -> Ověření účtenky, vyplněním formuláře s údaji, které by měly být součástí každé vydané účtenky (Datum a čas přijetí tržby, Celková částka tržby, FIK nebo BKP, režim tržby).

Obsahuje-li účtenka FIK, měly by být údaje o evidované tržbě v systému vždy nalezeny. Nejsou-li údaje o evidované tržbě nalezeny, může to být způsobeno tím, že:

a) některý z údajů byl do ověřovacího formuláře zadán chybně (např. překlep),
b) na účtence je některý údaj uveden jinak, než byl zaslán v datové zprávě (obvykle čas).

V případě, že na účtence není uveden FIK (místo FIK by mělo být uvedeno PKP), lze úspěšně ověřit zaevidování tržby v systému až poté, kdy bude příslušná datová zpráva dodatečně zaslána a vydán FIK. Dodatečné zaslání datové zprávy musí proběhnout u běžného režimu do 48 hodin od přijetí tržby. Při evidenci tržeb ve zjednodušeném režimu, musí být zpráva zaslána do 5 dnů. Pak lze úspěšně ověřit i zaevidování této tržby, ačkoli vydaná účtenka sama FIK neobsahuje. Nemožnost ověřit zaevidovanou tržbu po dodatečném odeslání datové zprávy, může mít stejné důvody, jako v případě ověřování účtenky na které FIK uveden je.Webová aplikace Elektronická evidence tržeb

Poplatník může ověřit zaevidování tržeb v systému Finanční správy přímo ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb -> "Správa údajů evidence tržeb". Údaje o tržbách jsou pravidelně zpracovávány ve větších celcích, které jsou zpřístupněny ve formě součtů tržeb ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb, na stránce "Součty". Nad tabulkami se zobrazenými součty se nachází informace o aktuálnosti zobrazených dat, ve tvaru "Evidovaná data byla naposledy zpracována: datum a čas zpracování".

Je však třeba zdůraznit, že webová aplikace Elektronická evidence tržeb, není určena pro okamžitou kontrolu evidovaných tržeb. Údaje o tržbě se projeví v součtech tržeb obvykle následující den po přijetí datové zprávy. V součtu tržeb bude k příslušné provozovně v daný den přičtena celková částka tržby a počet tržeb zvýšen o 1.
Případná duplicitní tržba (resp. duplicitně přijaté údaje o téže tržbě), ani její celková částka se do součtů tržeb nezapočítává.

Informace: Na stránce "Součty" ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb, se zobrazují agregované údaje (součty tržeb) a umožňují tak náhled na evidovaná data. Více podrobných informací najdete ve článku Co najdu na stránce SOUČTY ve webové aplikaci EET?.

Zobrazuje se na stránce "Součty" ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb, vyšší, popř. nižší tržba než je skutečnost? Zkontrolujte nejdříve datum zpracování evidovaných dat, který je uveden nad tabulkou součtů tržeb. Je datum posledního zpracování evidovaných dat starší, než datum příjmů tržeb? Doporučujeme požádat o detailní výpis o tržbách a porovnat jej s výpisem tržeb v pokladním zařízení.

Doporučení: Lze ve vašem pokladním zařízení zobrazit přehled uskutečněných, resp. evidovaných tržeb? Nemá vámi používané pokladní zařízení tuto funkčnost? Zvažte, zda se neobrátit se na vašeho dodavatele s žádostí o doplnění této funkcionality do stávajícího řešení.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat