První přihlášení do webové aplikace EET.

Postup jak se poprvé přihlásit do webové aplikace Elektronická evidence tržeb je následující:

  1. Na stránkách portálu MOJE daně klikněte na odkaz ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB, klinutím SPRÁVU ÚDAJŮ EVIDENCE TRŽEB vstoupíte na přihlašovací stránku.
  2. Vyplňte NÁZEV UŽIVATELE – ve tvaru "A“ a "číslo“, např. A1234567 a HESLO.
  3. Opište kód z obrázku.
  4. Klikněte na tlačítko PŘIHLÁSIT.
  5. Na nové stránce budete vzhledem k tomu, že se jedná o Vaše první přihlášení, vyzváni ke změně hesla. Do kolonky STÁVAJÍCÍ HESLO zadejte původní obdržené heslo, do kolonky NOVÉ HESLO a kolonky ZOPAKUJTE NOVÉ HESLO je třeba zadat nové heslo, které musí z důvodu bezpečnosti splňovat požadované vlastnosti. Heslo musí být minimálně 8 a maximálně 32 znaků dlouhé a musí obsahovat minimálně jedno velké písmeno, jedno malé písmeno a jedno číslo. Povolené znaky jsou písmena (a-z, A-Z), číslice (0-9) a speciální znaky (! # $ % & ( ) * + , - . : = ? @ [ ] _ { | } ~). Heslo nesmí obsahovat diakritiku. Další informace o vlastnostech hesla jsou dostupné na stránce Nápověda pro vynucenou změnu hesla.
  6. Po zvolení Vašeho nového hesla klikněte na tlačítko NASTAVENÍ NOVÉHO HESLA a dále na tlačítko POKRAČOVAT, poté dojde k úspěšnému přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb.

Upozornění: Heslo pro prvotní přihlášení má platnost 90 dní. Po 90 dnech je heslo neplatné. Pokud se do webové aplikace Elektronická evidence tržeb nepřihlásíte do 90 dnů od vydání Autentizačních údajů, bude nutné požádat o přidělení nových Autentizačních údajů.

Související informace

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat