Jak naplnit povinnost podat daňové přiznání elektronicky, když mám ze zákona zřízenou datovou schránku?

Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku zřízenou ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen daňové přiznání učinit pouze elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

To však neznamená, že k odeslání elektronického formuláře musí být použita pouze datová schránka.

Formulář daňového přiznání v předepsaném formátu je možné snadno vyplnit prostřednictvím portálu MOJE daně a následně prostřednictvím portálu MOJE daně odeslat na finanční úřad. K odeslání podání doporučujeme využít aplikaci Daňová informační schránka plus (DIS+) pojmenovanou na portále jako Online finanční úřad. Vedle předvyplnění některých údajů a sledování stavu podání, nabízí aplikace i řadu dalších výhod.

Případně je elektronické podání možné odeslat jako nepřihlášený uživatel z aplikace EPO (Elektronická podání pro Finanční správu), a elektronicky podepsat některou z těchto možností:

POZOR! Elektronické podání v tomto případě nelze učinit, resp. odeslat bez elektronického podpisu a potvrdit prostřednictvím tzv. E-tiskopisu (tedy datové zprávy, kterou je třeba do 5 dnů od odeslání potvrdit způsoby podle daňového řádu), ani e-mailem, pokud není opatřen uznávaným elektronickým podpisem.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat