Jak vyberu certifikát pro podepsání podání v aplikaci EPO?

Elektronická podání v aplikaci EPO2 lze podepsat pomocí kvalifikovaného certifikátu, který může, ale nemusí obsahovat Identifikátor MPSV (dále jen ZAREP). Identifikátor MPSV musí být v současné době v certifikátu obsažen, pouze pokud chcete pomocí příslušného certifikátu přistupovat do aplikace Daňová informační schránka. ZAREP může být uložen v datovém úložišti Windows (podepsání v prohlížeči Internet Explorer) nebo v souboru PFX, resp. P12 (podepsání v prohlížeči Internetu, který podporuje aplikaci JAVA).

V prohlížeči Internet Explorer se ZAREP zobrazuje automaticky a stačí jej pouze vybrat na stránce "Vybrat jiný certifikát" (musí být nainstalován ActiveX prvek CryptSignX). Při podepisování podání pomocí ZAREP uloženém v souboru PFX, resp. P12 je nutné vybrat v PC soubor určený k podpisu podání (možnost je dostupná v každém prohlížeči, který podporuje aplikaci JAVA).

Pro vstup do aplikace klikněte, na titulní straně Daňového portálu www.daneelektronicky.cz na odkaz "Elektronická podání pro Finanční správu".

Elektronická podání pro Finanční správu

Dále klikněte na odkaz "Elektronické formuláře".

Elektronické formuláře

Po výběru a vyplnění elektronického formuláře je možné přistoupit k jeho odeslání. V menu "Pro celý formulář" klikněte na položku "Odeslání písemnosti". Na zobrazené stránce nejprve klikněte na tlačítko "Vybrat jiný certifikát".

Vybrání certifikátu k podpisu

Poznámka: Pokud je v části "Vybraný certifikát" zobrazen vhodný certifikát (ZAREP) k podpisu podání, např. při opakovaném podání, není nutné certifikát vybírat. V tom případě klikněte na tlačítko "Podat" a odešlete podání. Nezapomeňte vyplnit e-mailovou adresu!

Po kliknutí na tlačítko "Vybrat jiný certifikát" je zobrazena stránka umožňující výběr ZAREP.

Upozornění: V současné době je možné využít ZAREP pro podepsání podání v aplikaci EPO pouze v prohlížeči Internet Explorer a to jak z Datového úložiště Windows, tak i pomocí souboru PFX resp. P12.


 

STRÁNKA JE ROZDĚLENA DO DVOU ČÁSTÍ:

 1. automaticky zobrazené certifikáty (ZAREP) z datového úložiště Windows (na obrázku označeno zeleně)
 2. možnost výběru souboru s certifikátem (ZAREP) (na obrázku označeno modře)

Vývěr certifikátu

 


Automaticky zobrazené certifikáty (ZAREP) z datového úložiště Windows

Pokud pro podepsání podání v EPO používáte certifikát z datového úložiště Windows, stačí, na stránce pro výběr certifikátu, pouze vybrat automaticky zobrazený, požadovaný, certifikát. Výběr provedete kliknutím do "kolečka" u jména certifikátu. Následně klikněte na tlačítko "Potvrdit".

Vybrání certifikátu z datového úložiště Windows

 • Podepsání podání pomocí certifikátu z datového úložiště Windows je dostupné pouze v aplikaci Internet Explorer.
 • V horní části se automaticky zobrazí všechny kvalifikované certifikáty, které jsou uloženy v datovém úložišti Windows a splňují podmínky použití v aplikacích Daňového portálu.
 • Může zde být zobrazeno více certifikátů, jeden certifikát nebo žádný.
 • Pokud stránku nezobrazujete pomocí aplikace Internet Explorer, nebo v datovém úložišti Windows není nainstalován žádný odpovídající certifikát, nebude se část "certifikát z datového úložiště Windows" vůbec zobrazovat.
 • Pokud je certifikát uložen na čipové kartě, popř. USB klíči, je nutné zvolit podepsání pomocí certifikátu z datového úložiště Windows, tedy aplikaci Internet Explorer.
 • Pokud je certifikát nainstalován v datovém úložišti Windows, přesto se na stránce nezobrazuje, proveďte prosím instalaci ActiveX prvku CryptSignX.

Na stránce pro odeslání písemnosti v aplikaci EPO klikněte na tlačítko "Podat".

Odeslání pomocí certifikátu z datového úložiště Windows

 


Možnost výběru souboru s certifikátem (ZAREP)

V případě podepsání podání v EPO pomocí souboru s certifikátem klikněte nejprve na tlačítko "Vybrat".

vybrat soubor s certifikátem

V zobrazeném okně vyberte umístění a soubor s certifikátem.

Následně zadejte heslo k souboru s certifikátem a klikněte na tlačítko "Kontrola". Pokud proběhne kontrola certifikátu v pořádku, dojde k vypsání vlastností certifikátu (název, platnost, apod.) pod částí "Soubor s klíčem a certifikátem ...". Pokračujte kliknutím na tlačítko "Potvrdit".

 • Pro přihlášení pomocí souboru s certifikátem je nutné, aby použitý prohlížeč Internetu umožňoval instalaci aplikace, resp. doplňku prohlížeče JAVA.
 • Pro podepsání podání je možné použít certifikáty, které splňují podmínky použití v aplikacích Daňového portálu. Jedná se o soubory s certifikátem, včetně privátního klíče, PFX nebo P12.
 • Při exportu certifikátu, včetně privátního klíče, do souboru PFX nebo P12, je třeba nastavit "Vysokou" úroveň zabezpečení a následně zadat heslo souboru s certifikátem.
 • Návod pro export certifikátu do souboru najdete na stránce vydavatele certifikátu. (eIdentity, I.CA, PostSignum)
 • Podepsání podání pomocí souboru s certifikátem je podmíněno instalací aplikace JAVA, v používaném prohlížeči.

Na stránce pro odeslání písemnosti v aplikaci EPO zadejte ZNOVU heslo k souboru s certifikátem a klikněte na tlačítko "Podat".

Odeslání pomocí certifikátu ze souboru

 

 

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat