Jaké požadavky musí splňovat uznávaný elektronický podpis použitelný v aplikacích Daňového portálu?

Podle § 6, odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, se uznávaným elektronickým podpisem rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který je vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. ZAREP může, ale nemusí obsahovat údaje, umožňující jednoznačnou a neměnnou identifikaci podepisující osoby. Pro tuto jednoznačnou identifikaci osoby je používán Identifikátor MPSV (IK MPSV). Identifikátor MPSV musí být v současné době v certifikátu obsažen, pouze pokud chcete pomocí příslušného certifikátu přistupovat do aplikace Daňová informační schránka.

O co budu žádat certifikační autoritu?

  1. Požádejte o "Kvalifikovaný certifikát".
  2. Doporučujeme požádat o vložení "Identifikátoru MPSV" (IK MPSV). Nezapomeňte tedy v žádosti zaškrtnout, resp. potvrdit tuto možnost. Tato položka není v certifikátu obsažena automaticky! Vložení Identifikátoru MPSV do kvalifikovaného certifikátu je zdarma.

U koho mohu o kvalifikovaný certifikát požádat?

O certifikát je možné požádat u některého ze tří kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářející důvěru. Jedná se o:
Česká pošta s.p. http://qca.postsignum.cz/
eIdentity, a.s. http://www.eidentity.cz/
První certifikační autorita, a.s. http://www.ica.cz/

Související informace


*povinné údaje

**soubory o maximální velikosti 3MB (dohromady) s příponou jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, txt, xml, zip

Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslané pouze na vědomí.