Podání Souhrnného hlášení VIES za období od 1.1.2010

Podání souhrnného hlášení VIES čtvrtletním způsobem je od roku 2010 pouze pro čtvrtletní plátce, kteří dodávají výhradně služby. Pokud v některém z měsíců čtvrtletí dodají však i zboží, tak hlášení musí i tito plátci dávat měsíčním způsobem, a to až do konce kalendářního roku.

Podání Souhrnného hlášení VIES lze od 1.1.2010 učinit pouze elektronicky.

(§ 102 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)

Formulář Souhrnné hlášení VIES je stejně jako další elektronické formuláře dostupný v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), na stránkách portálu MOJE daně.

Podání lze učinit následujícími způsoby:

 

  1. Přímé odeslání ze SW třetích stran – pokud vlastníte SW třetích stran (např. účetní program), který umožňuje připravit XML soubor s podáním (ve správcem daně zveřejněném formátu a struktuře), je možné vytvořit XML soubor s podáním Souhrnného hlášení VIES přímo v tomto SW. Vytvořený XML soubor je pak možné načíst do formuláře aplikace EPO, popř. jej odeslat přímo z používaného SW správci daně, pokud tuto možnost vámi používaný SW podporuje.

    Upozorňujeme:
    V případě odeslání podání přímo ze SW třetích stran je nutné podání opatřit uznávaným elektronickým podpisem.

  2. Odeslání z aplikace EPO:

  3. Odeslání z aplikace DIS+ - více informací naleznete ve článcích: Jak vstoupím do Elektronického formuláře v DIS+? a Výhody odeslání EPO podání z DIS+
  4. Odeslání z Datové schránky – XML soubor (ve zveřejněném formátu a struktuře) s podáním je možné také odeslat přímo z vaší Datové schránky, na místně příslušný FÚ. Maximální velikost pro odeslání souboru datovou zprávou je definována Provozním řádem ISDS.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat