Jak lze odeslat elektronické podání, pokud jej musí „podepsat“ více členů statutárního orgánu?

V případě, že elektronické podání odesílá právnická osoba, jejíž statutární orgán má více členů, kteří musí jednat společně, je třeba, aby svůj souhlas stvrdili všichni členové statutárního orgánu.

Lze to provést několika způsoby:

 1. Několika datovými zprávami odeslanými z aplikace EPO, případně z datové schránky, kde bude obsaženo totožné podání opatřené vždy podpisem jednoho člena statutárního orgánu.
  1. Každý člen statutárního orgánu odešle podání prostřednictvím aplikace EPO a opatří jej svým uznávaným elektronickým podpisem.
  2. Každý člen statutárního orgánu odešle podání prostřednictvím aplikace EPO a podepíše jej pomocí "svých přihlašovacích údajů do Datové schránky". Podepsání podání EPO pomocí ověřené identity podatele je umožněno osobě, která vůči použité Datové Schránce vystupuje v roli "oprávněná osoba", "likvidátor", "pověřená osoba", s oprávněním "Posílat zprávy" nebo "administrátor", s oprávněním "Posílat zprávy".
  3. Každý člen statutárního orgánu odešle podání prostřednictvím své datové schránky ve zveřejněném tvaru a struktuře XML souboru.
 2. Daňový subjekt odešle prostřednictvím aplikace EPO podání bez uznávaného elektronického podpisu a na tzv. "E-tiskopis", který je třeba doručit na příslušný Finanční úřad, se podepíší všichni členové statutárního orgánu.
 3. Ústně do protokolu.
  Daňový subjekt odešle elektronické podání a následně se na příslušný Finanční úřad dostaví všichni členové statutárního orgánu, kteří neopatřili podání svým uznávaným elektronickým podpisem a uvedou do protokolu, že s odeslaným podáním souhlasí.

*povinné údaje

**soubory o maximální velikosti 3MB (dohromady) s příponou jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, txt, xml, zip

Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslané pouze na vědomí.