Kde najdu E-tiskopis elektronického podání, odeslaného bez podpisu?

Daňová podání v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) lze odeslat také bez použití ZAREP, bez ověření identity přihlášením do datové schránky, bez ověření identity s využitím Identity občana, nebo bez odeslání prostřednictvím DIS+. V takovém případě vyberte na stránce ODESLÁNÍ PÍSEMNOSTI volbu NEPODEPISOVAT PODÁNÍ.

Aby se však jednalo o plnohodnotné podání, je nutné vytisknout, podepsat a doručit na místně příslušný FÚ, do 5 dnů od odeslání podání, potvrzení o odeslaném podání, které nebylo opatřeno ZAREP, popř. ověřenou identitou podatele, tzv. E-tiskopis podání (§ 71 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Výjimku tvoří podání Souhrnného hlášení VIES a formulář Kontrolní hlášení DPH, kde je nutné v případě podání "bez podpisu" E-tiskopis doručit na místně příslušný Finanční úřad do 5 dnů, nejpozději však 25. den v daném měsíci.

Kde najdu E-tiskopis podání?

  1. Bezprostředně po odeslání podání na stránce informující o úspěšně odeslaném podání
  2. Zpětné získání E-tiskopisu pomocí souboru s potvrzením "...potvrzeni.p7s"

 


 

E-tiskopis na stránce informující o úspěšně odeslaném podání

E-tiskopis je přístupný po odeslání daného podání. Možnost uložení E-tiskopisu je k dispozici na stránce informující o úspěšně odeslaném podání.

 


 

Zpětné získání E-tiskopisu pomocí souboru s potvrzením "...potvrzeni.p7s"

E-tiskopis lze získat i zpětně, tedy po opuštění stránky s informací o odeslaném podání. E-tiskopis je součástí souboru "...potvrzeni.p7s", který je dokladem o odeslaném elektronickém podání. Tento soubor je nabídnut k uložení po odeslání podání, na stránce s informací o úspěšně odeslaném podání.

Pro získání E-tiskopisu je třeba načíst soubor "...potvrzeni.p7s" do aplikace EPO. Na titulní straně portálu MOJE daně klikněte na odkaz ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ PRO FINANČNÍ SPRÁVU a dále na možnost NAČTENÍ ZE SOUBORU. Na zobrazené stránce vyberte možnost PROCHÁZET. V okně vyberte soubor s potvrzením ("...potvrzeni.p7s") a výběr potvrďte. Následně klikněte na tlačítko POKRAČOVAT.

Po načtení souboru s potvrzením podání klikněte na tlačítko E-TISKOPIS, které je umístěno vpravo na stránce.


*povinné údaje

**soubory o maximální velikosti 3MB (dohromady) s příponou jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, txt, xml, zip

Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslané pouze na vědomí.