Uložený vydavatel kvalifikovaného certifikátu

Tato kontrola v ověření konfirgurace informuje, zda jsou v datovém úložišti Windows nainstalovány kořenové certifikáty vydavatele vašeho kvalifikovaného certifikátu. Absence uvedených kořenových certifikátů může způsobovat problémy při použití kvalifikovaného certifikátu pro podepsání podání v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu, popř. při přihlášení do aplikací Daňová informační schránka, Vracení DPH v rámci EU, apod.

  • V případě, že nevlastníte kvalifikovaný certifikát, není pro Vás tato položka podstatná.
  • Pokud vlastníte kvalifikovaný certifikát a v tomto parametru je uvedeno "Ne", je třeba nainstalovat kořenové certifikáty (vydavatele Vašeho kvalifikovaného certifikátu) do datového úložiště Windows. Při instalaci postupujte dle pokynů vydavatele vašeho kvalifikovaného certifikátu.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat