Uložený vydavatel kvalifikovaného certifikátu

Tato kontrola v ověření konfirgurace informuje, zda jsou v datovém úložišti Windows nainstalovány kořenové certifikáty vydavatele vašeho kvalifikovaného certifikátu. Absence uvedených kořenových certifikátů může způsobovat problémy při použití kvalifikovaného certifikátu pro podepsání podání v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu, popř. při přihlášení do aplikací Daňová informační schránka, Vracení DPH v rámci EU, apod.

  • V případě, že nevlastníte kvalifikovaný certifikát, není pro Vás tato položka podstatná.
  • Pokud vlastníte kvalifikovaný certifikát a v tomto parametru je uvedeno "Ne", je třeba nainstalovat kořenové certifikáty (vydavatele Vašeho kvalifikovaného certifikátu) do datového úložiště Windows. Při instalaci postupujte dle pokynů vydavatele vašeho kvalifikovaného certifikátu.

*povinné údaje

**soubory o maximální velikosti 3MB (dohromady) s příponou jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, txt, xml, zip

Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslané pouze na vědomí.