Jak pomocí ePodpisFS podepsat podání?

V případě, že používáte podpisovou aplikaci Finanční správy ePodpisFS postupujte dle níže popsaného návodu:

  • Po vyplnění elektronického formuláře klikněte v menu PRO CELÝ FORMULÁŘ na tlačítko ODESLÁNÍ PÍSEMNOSTI a vyberte možnost PODEPSAT V EPODPISFS POMOCÍ KVALIFIKOVANÉHO CERTIFIKÁTU a dále klikněte na tlačítko PODAT.

Elektronický podpis podání

  • Poté budete vyzváni k povolení/spuštění aplikace ePodpisFS. Pro správnou funkci je třeba povolit spuštění aplikace v prohlížeči Internetu. Další informace naleznete zde: Jak pracuje aplikace ePodpisFS.
  • V zobrazovaném okně ePodpisFS vyberte jednu z nabízených možností: POSLEDNÍ POUŽITÝ CERTIFIKÁT, DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ OPERAČNÍHO SYSTÉMU nebo VYBRAT SOUBOR S CERTIFIKÁTEM.

Podpisová aplikace Fianční správy

  • POSLEDNÍ POUŽITÝ CERTIFIKÁT – tato možnost je zobrazena v případě, že ePodpisFS používáte opakovaně. Po kliknutí na tlačítko POKRAČOVAT, bude k podpisu použit zobrazený kvalifikovaný certifikát.

  • DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ OPERAČNÍHO SYSTÉMU – po kliknutí na tlačítko POKRAČOVAT Vám budou nabídnuty certifikáty dostupné v datovém úložišti operačního systému. Vyberte požadovaný certifikát a klikněte na tlačítko POKRAČOVAT.

Podpisová aplikace Finanční správy - Datové úložiště operačního systému

  • VYBRAT SOUBOR S CERTIFIKÁTEM – po kliknutí na tlačítko POKRAČOVAT dojde k zobrazení okna pro výběr umístění souboru s certifikátem. Následně Vás aplikace vyzve k zadání hesla k souboru s certifikátem. Po zadání hesla klikněte na tlačítko POKRAČOVAT.

Podpisová aplikace Finanční správy - Výběr souboru s certifikátem

    Podpisová aplikace Finanční správy - vložení hesla k souboru s certifikátem


*povinné údaje

**soubory o maximální velikosti 3MB (dohromady) s příponou jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, txt, xml, zip

Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslané pouze na vědomí.