Velikost příloh v žádosti o vrácení DPH přesáhla 5MB

Pokud velikost příloh, vložených do žádosti o vrácení DPH, přesáhne 5MB, nelze rozhodně doporučit rozdělení žádosti na více částí. Z pohledu období by vybrané členské státy mohly druhou, v pořadí odeslanou žádost, považovat za duplicitní.

Doporučujeme přiložit do žádosti přílohy (kopie dokladů) "na větší částky" a ostatní přílohy zaslat jiným způsobem do členského státu vracení.

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat