Seznam okruhů častých dotazů

Technické problémy, chybová hlášení

Krok

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Zvolte některý ze zobrazených dotazů.

Zobrazení chyby je pravděpodobně způsobeno špatným nastavením Důvěryhodných webů a chráněného režimu prohlížeče Internet Explorer.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Zobrazení chyby je pravděpodobně způsobeno absencí nastavení příslušných webů do zóny tzv. "důvěryhodných webů". Jak mám správně nastavit "Důvěryhodné weby"?
Pokud je certifikát uložen na čipové kartě nebo USB klíči, je třeba, aby v okamžiku podpisu byla čtečka čipových karet s vloženou čipovou kartou (nebo USB klíč) připojena k PC.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Zobrazení chyby je pravděpodobně způsobeno absencí nastavení příslušných webů do zóny tzv. "důvěryhodných webů". Jak mám správně nastavit "Důvěryhodné weby"?
Pokud je certifikát uložen na čipové kartě nebo USB klíči, je třeba, aby v okamžiku podpisu byla čtečka čipových karet s vloženou čipovou kartou (nebo USB klíč) připojena k PC.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Zobrazení chyby je pravděpodobně způsobeno absencí kořenových (root) certifikátů vydavatele Vašeho kvalifikovaného certifikátu v datovém úložišti Windows. Kořenové certifikáty vydavatele (certifikační autority) ověřují platnost Vašeho kvalifikovaného certifikátu a jsou pro práci s certifikátem, na daném PC, nezbytné.

Kořenové certifikáty jsou k dispozici na stránce vydavatele Vašeho kvalifikovaného certifikátu. Tyto kořenové certifikáty je třeba nainstalovat do skupiny "Důvěryhodné kořenové certifikační autority". Instalace kořenových certifikátů probíhá dle pokynů vydavatele kvalifikovaného certifikátu.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Zobrazení chyby je pravděpodobně způsobeno absencí kořenových (root) certifikátů vydavatele Vašeho kvalifikovaného certifikátu v datovém úložišti Windows. Kořenové certifikáty vydavatele (certifikační autority) ověřují platnost Vašeho kvalifikovaného certifikátu a jsou pro práci s certifikátem, na daném PC, nezbytné.

Kořenové certifikáty jsou k dispozici na stránce vydavatele Vašeho kvalifikovaného certifikátu. Tyto kořenové certifikáty je třeba nainstalovat do skupiny "Důvěryhodné kořenové certifikační autority". Instalace kořenových certifikátů probíhá dle pokynů vydavatele kvalifikovaného certifikátu.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Pokud se nepodaří nahrát kvalifikovaný certifikát ze souboru "PFX", resp. "P12", může být soubor poškozen nebo není zadáváno platné heslo nastavené při exportu certifikátu.
V tomto případě proveďte nový export certifikátu, včetně privátního klíče, do souboru "PFX", nastavte vysokou úroveň zabezpečení a následně zadejte heslo k certifikátu.

Další možností pro podpis je použití certifikátu uloženém/nainstalovaném v datovém úložišti Windows.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

V případě zobrazení výše uvedené chyby, doporučujeme zkontrolovat, popř. provést nastavení tzv. důvěryhodných webů. Následně prosím proveďte instalaci ActiveX prvku CryptSignX.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Zobrazení chyby je pravděpodobně způsobeno absencí nastavení příslušných webů do zóny tzv. "Důvěryhodných webů". Jak mám správně nastavit "Důvěryhodné servery"?

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Při práci v aplikaci EPO je zobrazeno některé z výše uvedených chybových hlášení. Chyba pravděpodobně vzniká v důsledku chybného načtení aplikačního programového vybavení z dočasných souborů. Proto v první řadě proveďte vymazání dočasných souborů v aplikaci Internet Explorer a JAVA.

Řadu problémů lze odstranit přidáním příslušného webu do zóny tzv. důvěryhodných webů.
Problém by také mohl být se SSL spojením. Generální finanční ředitelství používá certifikát serveru od certifikační autority DigiCert INC.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat