Seznam okruhů častých dotazů

Ověření konfigurace počítače

Krok

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Zvolte některý ze zobrazených dotazů.

Před započetím prací na Daňovém portálu, doporučujeme provést test nastavení vašeho počítače. Test zjistí konfigurační parametry počítače potřebné k vyhodnocení jeho vhodnosti a dostatečnosti pro funkce Daňového portálu.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Všechny aktuální elektronické formuláře jsou k dispozici v aplikaci EPO2. V aplikaci EPO2 není použití formuláře operačním systémem omezeno.

 

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Pro vyplnění a odeslání formulářů podání v aplikaci EPO je možné použít běžné WWW prohlížeče.

Problém může nastat pouze v případě použití ZAREP. Pro použití ZAREP jak ze souboru PFX resp. P12 (v tomto případě je možné použít pouze prohlížeč, který podporuje aplikaci JAVA), tak z datového úložiště Windows, je v současné době nutné využívat prohlížeč Internet Explorer.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Aplikace Daňového portálu používají pro komunikaci mezi prohlížečem na počítači uživatele a serverem soubory cookies. Pro práci v aplikacích Daňového portálu je třeba v použitém prohlížeči ukládání cookies povolit.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

V případě, že v aplikacích Daňového portálu pracujete se ZAREP uloženým v souboru PFX, resp. P12, je třeba na PC, v použitém prohlížeči nainstalovat aplikaci JAVA.

Aktuální verzi aplikace Java lze získat na stránce: www.java.com (Stránky a instalace jsou v anglickém jazyce.)

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

 AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) je obecné označení pro technologie vývoje interaktivních webových aplikací, které mění obsah svých stránek bez nutnosti jejich znovunačítání. Na rozdíl od klasických webových aplikací poskytují uživatelsky příjemnější prostředí, ale vyžadují použití moderních webových prohlížečů.

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Pro správnou funkci elektronického podepisování formulářů v aplikaci EPO, popř. pro přihlášení do aplikací Daňového portálu určených pro autorizované uživatele, je nutné (v případě použití ZAREP uloženého v datovém úložišti Windows) nainstalovat na daném PC ActiveX prvek CryptSignX.
Tento krok vyžaduje přihlášení uživatele, který má administrátorská práva.

Pokud se prvek CryptSignX nenabídne k instalaci na stránkách Daňového portálu (např. na stránce ověření konfigurace) automaticky, je možné jej instalovat manuálně. Pro manuální instalaci prvku CryptSignX je možné použít soubor, který uložíte pomocí odkazu: Stažení ActiveX prvku CryptSignX

úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Pro práci v aplikacích Daňového portálu je třeba mít v použitém prohlížeči nainstalován kořenový certifikát certifikační autority, která je vydavatelem SSL certifikátů Daňového portálu. Kořenový certifikát slouží pro ověření platnosti použitých SSL certifikátů, pro šifrovanou komunikaci mezi uživatelem a serverem Daňového portálu. Vydavatelem SSL certifikátů Daňového portálu je DigiCert Inc. Příslušné kořenové certifikáty jsou běžně dostupné v konfiguracích prohlížečů a operačních systémů. Pokud tomu tak není, je nutno do konfigurace doplnit root certifikát DigiCert Global Root G2, popř. GeoTrust TLS RSA CA G1.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

V případě, kdy je v datovém úložišti Windows nainstalován platný kvalifikovaný certifikát, který může, ale nemusí obsahovat Identifikátor MPSV (IK MPSV), je tento certifikát (v prohlížeči Internet Explorer) zobrazen na stránce ověření konfigurace.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat

Tato kontrola v ověření konfirgurace informuje, zda jsou v datovém úložišti Windows nainstalovány kořenové certifikáty vydavatele vašeho kvalifikovaného certifikátu. Absence uvedených kořenových certifikátů může způsobovat problémy při použití kvalifikovaného certifikátu pro podepsání podání v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu, popř. při přihlášení do aplikací Daňová informační schránka, Vracení DPH v rámci EU, apod.
úplná odpověď

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat