Prohlášení o přístupnosti


Veřejný informační portál Finanční správa České republiky je vytvořen s respektem k pravidlům přístupnosti a bezbariérovosti tak, aby splňoval všechny zásady přístupnosti dle platných legislativních norem a technologických standardů, zejména pak novelu zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a vyhlášku Ministerstva vnitra č. 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Uveřejňované informace jsou publikovány s využitím značkovacího jazyka HTML5, vzhled je formátován s využitím stylového předpisu CSS a některé prvky pro zvýšení uživatelského komfortu využívají JavaScript a s ním populární open-source knihovnu jQuery.

Velikosti písma jsou uvedeny v relativních jednotkách a je možné je dle potřeby zvětšit uživatelským nastavením. Portál nepracuje s cookies a jeho obsah je dostupný ve většině dostupných internetových prohlížečů. V případě prohlížečů starších verzí (např. Microsoft Internet Explorer 6) jsou povoleny drobné odchylky v zobrazení poskytovaného obsahu, ale obsah je uživateli plně přístupný.

Výše uvedené prohlášení se netýká následujících částí portálu, jde o tyto integrované nebo odkazované aplikace jako např. ARES, ARIS – RARIS, CEDR, Nestátní ziskové organizace, FKVS, Plátci DPH, Plátci SD nebo ISPROFIN.

Odkazy

Odkazy v textu jsou vyznačeny podtržením. Odkaz směřující na jiný web je označen šipkou směřující šikmo vzhůru . Zástupce, odkaz v rámci navigační struktury anoncující příbuzný obsah v jiné části navigační struktury, je označen šipkou směřující šikmo dolů.

Informace prezentované v jiných formátech

Některé publikované informace jsou na portálu dostupné v newebových formátech a to zejména tam, kde je to k jejich rozsahu nebo složitému formátování vhodné s ohledem na uživatelský komfort. Dále se může jednat o případy, ve kterých se předpokládá časté stahování souboru a následná práce s ním v off-line režimu. Takové informace jsou primárně publikovány ve formátu PDF, alternativně pak ve formátech Microsoft Office.

Prohlížeče souborů newebových formátů volně ke stažení:

Kontakt na správce webu: