Jak uložím rozpracovaný EPO formulář v DIS+?

Po přihlášení do informačního systému daňových informačních schránek (IS DIS) a vstupu do DIS+, je možné uložit rozpracované EPO formuláře přímo do DIS+, nebo do lokálního úložiště na počítači uživatele.

Jak uložím rozpracovaný EPO formulář v DIS+?

Pro původní EPO formulář:

  1.  Ve formuláři EPO, v menu PRO CELÝ FORMULÁŘ, klikněte na tlačítko ULOŽENÍ PRAC. SOUBORU.
  2. V okně ULOŽENÍ PRACOVNÍ VERZE PÍSEMNOSTI vyberte možnost ULOŽIT NA PC, nebo ULOŽIT DO DIS+.

 

V případě zvolení volby ULOŽENÍ DO DIS+ dojde k uložení XML souboru přímo do DIS+. Soubor je pak k dispozici na stránce FORMULÁŘE v části ROZPRACOVANÉ. Uložený XML soubor je ze stránky možné načíst do EPO formuláře, smazat, apod.


Pro modernizovaný EPO formulář: 

  1. V horní části stránky klikněte na DALŠÍ VOLBY a následně na možnost ULOŽIT/STÁHNOUT PRACOVNÍ SOUBOR.
  2. V okně ULOŽIT DO DIS+ NEBO STÁHNOUT vyberte možnost ULOŽIT a nebo možnost STÁHNOUT

V případě zvolení volby ULOŽIT dojde k uložení XML souboru přímo do DIS+. Soubor je pak k dispozici na stránce FORMULÁŘE v části ROZPRACOVANÉ. Uložený XML soubor je ze stránky možné načíst do EPO formuláře, smazat, apod.

Upozorňujeme, že prostor pro ukládání XLM souborů na stránce FORMULÁŘE v části ROZPRACOVANÉ je omezen na 10 MB. O zaplnění informuje grafické zobrazení na stránce. V případě úplného zaplnění úložiště je nejprve nutné, před uložením dalšího XML souboru, uvolnit prostor odstraněním dříve uložených XML souborů.

 


*povinné údaje

**soubory o maximální velikosti 3MB (dohromady) s příponou jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, txt, xml, zip

Generální finanční ředitelství nevyřizuje anonymní podání, opakovaná podání a jinak nestandardní podání např. nesrozumitelného anebo zmatečného obsahu, obsahující vulgární výrazy, nebo zaslané pouze na vědomí.