Jak získám přístupové údaje přidělené Finanční správou ČR?

Získání Přístupových údajů přidělených Finanční správou ČR lze stručně popsat v následujících bodech:
• O přístupové údaje přidělené Finanční správou ČR lze požádat na portálu MOJE daně.
Následně je třeba navštívit kterékoliv územní pracoviště Finančního úřadu, s výjimkou územních pracovišť v režimu 2 + 2, kde bude prokázána Vaše totožnost a dojde k aktivaci přístupových údajů.

 


Podrobný postup jak získat Přístupové údaje přidělené Finanční správou:
1. Na titulní straně portálu MOJE daně klikněte na odkaz ONLINE FINANČNÍ ÚŘAD.
2. Na stránce PŘIHLÁŠENÍ klikněte v horní části na odkaz JAK ZÍSKÁM PŘÍSTUP DO DIS+.

 

3. Na stránce JAK ZÍSKAT PŘÍSTUP DO DIS+ klikněte v části PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE PŘIDĚLENÉ FINANČNÍ SPRÁVNOU na tlačítko VÍCE INFORMACÍ.
4. V okně PŘIDĚLENÍ PŘÍSTUPOVÁCH ÚDAJŮ FINANČNÍ SPRÁVOU ČR klikněte na tlačítko DALŠÍ KROK.
5. V novém okně vyplňte položky pro žádost o přidělení přístupových údajů (např. jméno, datum narození atd. -  dobře si zapamatujte heslo, které zvolíte) a klikněte na tlačítko DALŠÍ KROK.

 

6. V dalším kroku budete vyzvání ke kontrole zadaných údajů, po kontrole klikněte na tlačítko ODESLAT DATA.
7. Následně bude zobrazena informace, že žádost byla úspěšně odeslána, Ve spodní části klikněte na tlačítko ULOŽIT JAKO PDF, pomocí kterého si můžete informace vytisknout, nebo uložit jako PDF.

Poznámka: Z důvodu uchování informací pro Vaši potřebu, doporučujeme uložit PDF na počítač.

 

8. S vytisknutým PDF a s dokladem totožnosti navštivte kterékoliv územní pracoviště Finančního úřadu, s výjimkou územních pracovišť v režimu 2 + 2 (tj. územních pracovišť s omezeným provozem), pro ověření Vaší totožnosti a aktivaci přidělených přístupových údajů.

 

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat