Správa pověření přístupem do DIS+

Přístup do DIS+ daňového subjektu je umožněn na základě zákonem vymezeného oprávnění vyplývajícího z daňového řádu, popř. přiděleného pověření přístupem. Nastavení/správu pověření přístupem lze provést po přihlášení do informačního systému daňových informačních schránek (IS DIS) a vstupu do příslušné DIS+, v části NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU, na stránce UŽIVATELÉ A OPRÁVNĚNÍ.

Níže jsou popsány postupy správy pověřením přístupem do DIS+:
Jak udělím pověření přístupem?
Jak upravím rozsah pověření přístupem?
Jak zruším pověření přístupem?

 


Jak udělím pověření přístupem?

Fyzická osoba s příslušným oprávněním, resp. pověřením v DIS+ může udělit jiné fyzické osobě pověření vstupovat a využívat funkce příslušné DIS+. Udělení pověření přístupem je možné pomocí jednoznačného identifikátoru uživatele, popř. pomocí čísla občanského průkazu.

Postup jak udělit pověření přístupem:
1. Od subjektu, kterému chcete přidělit pověření přístupem, si vyžádejte jednoznačný identifikátor uživatele, nebo číslo občanského průkazu.

2. Po přihlášení do informačního systému daňových informačních schránek (IS DIS) a vstupu do konkrétní DIS+ klikněte na ikonku panáčka v pravém horním rohu a vyberte možnost NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU.

 

3. Na stránce NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU klikněte na dlaždici UŽIVATELÉ A OPRÁVNĚNÍ.

 

4. Na stránce UŽIVATELÉ A OPRÁVNĚNÍ klikněte na tlačítko POVĚŘIT NOVÉHO UŽIVATELE PŘÍSTUPEM.

 

5. Následně je zobrazeno okno, kde v prvním kroku VÝBĚR UŽIVATELE zadejte identifikátor uživatele, nebo číslo občanského průkazu a klikněte na tlačítko POTVRZUJI SPRÁVNOST ÚDAJŮ a POKRAČOVAT.

 

6. Ve druhém kroku ROZSAH PRÁV vyberte zaškrtnutím rozsah oprávnění, která chcete přiřadit pověřené osobě. Pověření potvrďte kliknutím na tlačítko POKRAČOVAT.

 

7. V posledním kroku SHRNUTÍ zkontrolujte zadané údaje a následně potvrďte pověření přístupem kliknutím na tlačítko ANO, CHCI POVĚŘIT NOVÉHO UŽIVATELE V UVEDENÉM ROZSAHU OPRÁVNĚNÍ.

 

 


Jak upravím rozsah pověření přístupem?

Nastavení rozsahu pověření přístupem je možné kdykoliv upravit. Změna je platná okamžitě.

Postup, jak upravit rozsah pověření přístupem:
1. Po přihlášení do informačního systému daňových informačních schránek (IS DIS) a vstupu do konkrétní DIS+ klikněte na ikonku panáčka v pravém horním rohu a vyberte možnost NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU.

 

2. Na stránce NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU klikněte na dlaždici UŽIVATELÉ A OPRÁVNĚNÍ.

3. Na stránce UŽIVATELÉ A OPRÁVNĚNÍ, na konci řádku příslušného uživatele, kterému chcete upravit rozsah pověření přístupem, klikněte na ikonu tří teček. V zobrazené nabídce vyberte možnost UPRAVIT OPRÁVNĚNÍ.

 

4. Následně je zobrazeno okno, kde v části ROZSAH PRÁV proveďte požadovanou úpravu a klikněte na tlačítko POKRAČOVAT.

 

5. V posledním kroku SHRNUTÍ zkontrolujte zadané údaje a následně potvrďte úpravu pověření přístupem kliknutím na tlačítko ANO, CHCI POVĚŘIT UŽIVATELE V UVEDENÉM ROZSAHU OPRÁVNĚNÍ

 

 


Jak zruším pověření přístupem?

Přidělená pověření přístupem je možné kdykoliv zrušit. Změna je platná okamžitě.

Postup, jak zrušit pověření přístupem:
1. Po přihlášení do informačního systému daňových informačních schránek (IS DIS) a vstupu do konkrétní DIS+ klikněte na ikonku panáčka v pravém horním rohu a vyberte možnost NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU.

 

2. Na stránce NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU klikněte na dlaždici UŽIVATELÉ A OPRÁVNĚNÍ.

 

3. Na stránce UŽIVATELÉ A OPRÁVNĚNÍ, na konci řádku příslušného uživatele, kterému chcete zrušit pověření přístupem, klikněte na ikonu tří teček. V zobrazené nabídce vyberte možnost ODEBRAT VŠECHNA OPRÁVNĚNÍ.

 

4. V zobrazeném okně potvrďte záměr zrušení pověření přístupem kliknutím na tlačítko ODEBRAT. Tímto bylo danému uživateli zrušeno pověření přístupem do DIS+.

 

Nenašli jste odpověď, neváhejte nás kontaktovat